Opiskele varhaiskasvatuksen

lastenhoitajaksi/-lastenohjaajaksi Tampereella!

Hanki puuttuva osaaminen verkko-opintoina, joka sisältää sekä yksilö- että pienryhmässä tehtävää verkkotyöskentelyä! Ohjausta saat koko opintojen ajan.

Koulutus soveltuu sinulle, jos pidät toiminnan suunnittelusta, järjestämisestä ja monipuolisista työtehtävistä. Olet sosiaalinen, pidät ohjaustyöstä ja työskentelystä lasten kanssa ja osaat toimia myös ryhmässä.

Ammatissa tarvitaan oma-aloitteisuutta ja itsenäisyyttä sekä kykyä toimia ryhmässä ja yhteistyössä perheiden, muiden kasvatustyötä tekevien ja vapaa-ajantoimintaa järjestävien tahojen kanssa.

Koulutuksen toteutus

Jokaiselle opiskelijalle laaditaan opintojen aloitusvaiheessa henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma, jossa aiempi koulutus ja työkokemus huomioidaan opintojen kestossa ja näyttöjen määrässä.

Opinnot suoritetaan etäopiskeluna verkossa oman aikataulusi mukaan. Verkko-opinnot edellyttävät oman tietokoneen käyttöä ja toimivaa laajakaistayhteyttä. Opintojen ajaksi saat käyttöösi Kankaanpään opistolta Office 365 paketin, Moodle- ja Wilma-tunnukset.

Opintopiirityöskentely tapahtuu verkon välityksellä ja niissä on pääsääntöisesti mukana kaksi opettajaa. Oppimistehtävät sisältävät sekä yksilö- että pienryhmissä tehtävää verkkotyöskentelyä.

Eri verkko-oppimisympäristöjen käytössä opastetaan seuraavina päivinä klo 9-16:
TO 17.1.2019, TI 26.3.2019, KE 21.8.2019, KE 30.10.2019

Puuttuvan osaamisen hankinta toteutetaan erilaisilla opintopiiritehtävillä verkossa ja osaaminen osoitetaan näytössä aidoissa työelämän varhaiskasvatuksen ohjaustilanteissa tutkinnon osan kriteereiden mukaisesti.

Näyttöjen määrä tarkentuu henkilökohtaisen osaamisen kehittymissuunnitelman laadinnan yhteydessä. Opintojen kesto on siten yksilöllinen, sillä aiempi koulutus ja työkokemus vaikuttavat opintojen muodostumiseen.

Koulutukseen hakeutuminen

Koulutukseen on jatkuva haku.

Alan aiemmin hankittu osaaminen huomioidaan opintojen kestossa yleisperiaatteiltaan seuraavasti:

  • perhepäivähoitajan ammattitutkinnon suo­rittaneelle riittää pelkkä varhaiskasvatuksen pedagogisen toiminnan toteuttaminen -tutkinnon osa.
  • lähihoitajan tutkinnon suorittaneen kelpoi­suudet ja suoritettavat tutkinnon osat mää­räytyvät suoritetun osaamisalan mukaisesti.
  • muun ammatti- tai erikoisammattitutkinnon suorittanut saa kelpoisuuden varhaiskasva­tuksen lastenhoitajan tehtävään suoritta­malla koko kasvatus- ja ohjausalan perus­tutkinnon varhaiskasvatuksen ja perhetyön osaamisalasta.

Kustannukset

Kasvatuksen- ja ohjausalan perustutkinto-opiskelijoille opinnot ovat maksuttomia. Muille koulutuksessa oleville 100 €/tutkinnon osa. Työttömällä voi olla mahdollisuus opiskella tutkinto tai tutkinnon osa menettämättä työttömyysetuutta – Katso lisätietoja.

SORA

Tutkintokohtaisten terveydentilavaatimusten tavoitteena on edistää turvallisuutta ammatillisessa peruskoulutuksessa ja myöhemmin työelämässä. Kasvatus- ja ohjausalan perustutkinnon koulutuksissa edellytämme käytännön tehtäviin ja työpaikalla tapahtuvaan oppimiseen riittävää fyysistä ja psyykkistä toimintakykyä.

SORA-lainsäädännön mukaan opiskelijaksi ei voida ottaa sellaista henkilöä, joka ei ole terveydentilaltaan tai toimintakyvyltään kykenevä opintoihin liittyviin käytännön tehtäviin tai työpaikalla tapahtuvaan oppimiseen. Lisäksi opiskeluun ja ammatissa toimimiseen sisältyy alaikäisen turvallisuutta koskevia vaatimuksia (32 §). Edellytämme rikosrekisteriotteen näyttämistä heti opintojen alkaessa.

Valintahaastattelu

Keväällä 2019 hakeville järjestetään valintahaastattelut Tampereella Kankaanpään opiston tiloissa (Pinninkatu 53 B, 4. kerros) 14.3.2019 ja 11.6.2019 klo 9-12. Valinta koostuu kirjallisesta ennakkotehtävästä, toiminnallisesta ryhmätilanteesta (ohjaustilanteesta) ja opettajien haastattelusta. Valinnassa painotamme hakijan aloitteellisuutta ja vastuullisuutta sekä sosiaalisuutta ja itsensä ilmaisua.

Lisätietoja

Kaarina Ketola p. 044 7729229, kaarina.ketola@kopisto.fi tai

Tuija Stark p. 044 772 9241, tuija.stark@kopisto.fi

Opinnot järjestetään Pinnin oppimiskeskuksessa, Tampereella

Lisätietoja ja haku: www.varhaiskasvatuksenlastenhoitaja.fi

”Syvennä ammattitaitoasi, vahvista osaamistasi ja paranna työllistymismahdollisuuksiasi!”

Osaamisalue: