Julkisten hankintojen jatkokurssi I; Tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus -työpaja

27.11.2018 9.00 – 16.00

Viimeinen ilmoittautumispäivä 11.11.2018

KOULUTUSPAIKKA
Scandic Simonkenttä, HelsinkiLISÄTIETOJA
info@yritysakatemia.fiPERUSHINTA (EI SIS. ALV)
495.00 € (ei sis. alv)KAUPUNGIT
HelsinkiAIHEALUEET
SopimusoikeusKUVAUS
Päivän aiheena on tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus. Mitä erilaisia variaatioita ja tilanteita prosessissa voi tulla ratkaistavaksi tarjousten puutteiden vuoksi? Mikä on oikea tapa edetä virheiden tarkastuksessa ja täsmennyksessä?

Työpajan tavoitteena on harjoitella tarjouspyynnön mukaisuuden tarkastamiseen liittyviä erilaisia tilanteita julkisissa hankinnoissa. Päivän aikana tehdään kolme harjoitusta sekä käydään läpi tausta-aineistoa harjoitusten tueksi.

Työpajat ja niiden tavoitteet

Työpaja 1: Tarjouksen laatiminen. Ensimmäisessä tehtävässä osallistujat harjoittelevat tarjouksen laatimista. Harjoituksen ideana on kehittää ymmärrystä siitä, miten paljon tarjouspyynnön selkeys vaikuttaa tarjousten selkeyteen.  Harjoitus auttaa ymmärtämään miksi tarjouspyynnössä esitettyjen vaatimusten on oltava selkeitä ja objektiivisia ja miten ne kannattaa esittää.  

Työpaja 2: Tarjousten tarkastaminen. Toisessa työpajassa osallistujat saavat materiaalin, joka sisältää tarjouspyynnön sekä tarjoukset, joiden tarjouspyynnön mukaisuus on tarkastettava. Osallistujat voivat valita tavara- tai palveluhankinnan materiaalin. Harjoituksessa tarjousten tarkastaminen tehdään kouluttajan antamia taulukoita käyttäen. Tehtävä kehittää ymmärrystä siitä, millaisiin ongelmiin työssä törmää, jos kriteerit ovat yleisellä tasolla tai tarjouspyyntö on muutoin epäselvä.

Työpaja 3: Tarjouspyynnön ja tarjousten täsmentäminen. Kolmannessa työpajassa keskitytään aihepiiriin hankalimpiin kysymyksiin: miten toimitaan, jos tarjouspyynnössä on virheitä tai voiko tarjouksia korjata jälkikäteen. Tehtävät lisäävät ymmärrystä siitä, millaisia sääntöjä kuhunkin tilanteeseen sovelletaan täsmennysten osalta.

Kurssi soveltuu henkilöille, jotka hallitsevat hankintaprosessin perusteet (esim. peruskurssi on jo käyty) ja haluavat syventää osaamistaan. Asiat käsitellään enimmäkseen hankintayksikön näkökulmasta. Kurssi on silti hyödyllinen myös tarjoajille, jotka haluavat ymmärtää julkisten hankintojen pelisäännöt tilaajan näkökulmasta.

Tilaisuuden järjestäjänä toimii PTCServices Oy, joka hoitaa käytännön järjestelyt ja laskutuksen.

KOULUTUKSEN MUUT PÄIVÄT:

27.11.2018 Julkisten hankintojen jatkokurssi I – tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus – työpaja

Osaamisalue: