Webinaari: Sopimustoiminta suunnittelusta toteutukseen – sopimus tehokkaan ja kitkattoman yhteistyön kivijalkana

29.09.2020 13.30 – 16.30

Viimeinen ilmoittautumispäivä 28.09.2020

KOULUTUSPAIKKA
Verkkokurssi, VerkkokurssiLISÄTIETOJA
info@yritysakatemia.fiPERUSHINTA (EI SIS. ALV)
280.00 € (ei sis. alv)AIHEALUEET
Sopimusoikeus
WebinaariKUVAUS
Sopimuksen ei tarvitse olla pelkkä dokumentti, joka määrittelee osapuolten välillä vaihdettavat suoritukset! Laadukas sopimus on osapuolten yhteistyön kivijalka, joka määrittää näiden vuorovaikutuksen, huomioi osapuolen aseman, määrittää osapuolten oikeudet ja velvollisuudet ja ennakoi olosuhteiden muutokset sekä osapuolista riippuvat että näiden vaikutuspiirin ulkopuolella olevat häiriöt.

Sopimus sitoo osapuoliaan lähtökohtaisesti koko sopimuskauden. Sopimusta laatiessa tulisikin ennakoida koko yhteistyön elinkaari ja tämän takia sopimuksen suunnitteluun, esivalmisteluihin ja neuvotteluihin on syytä panostaa. Sopimuksen suunnittelussa voidaan minimoida riskit, jotka aiheutuvat osapuolten aseman ja suorituskyvyn muutoksista sopimuskauden aikana. Sopimushäiriöiden varalta, kuinka yhteistyö ja informointivelvollisuudet toteutetaan. Lisäksi korjaavien toimenpiteiden ja loppukädessä sopimuksesta irtautumisen tulee olla toteutettavissa ilman turhaa pitkittymistä sekä ylimääräisten kustannusten ja oikeudenmenetysten syntymistä. Hyvässä sopimussuhteessa pyritään tehokkaaseen suoritusten ja muiden sopimusvelvoitteiden toteuttamiseen vähillä transaktiokustannuksilla. Suoritushäiriöistä syntyvien haittojen minimointi toteutusvaiheessa on molempien osapuolten intressissä. Toteuttamiskelvottomaksi muuttunutta ja tehotonta sopimussuhdetta ei kannata turhaan pitää yllä.

Tilaisuuden järjestäjänä toimii Suomen Hankintajuristit Asianajotoimisto Oy, joka hoitaa käytännön järjestelyt ja laskutuksen.
 
Mikäli samasta organisaatiosta osallistuu striimiin useampi henkilö, saavat lisäosallistujat koulutuksen puoleen hintaan. Tällöin ilmoittautuminen tulee tehdä suoraan sähköpostilla ilmoittautuminen@yritysakatemia.fi tai soittamalla 09-696 2950.
 

Osaamisalue: