JEES-iltapäiväkerhot hakee koululaisten iltapäivätoiminnan vastuuohjaajaa sekä kerho-ohjaajaa Puotilan ala-asteelle Helsinkiin määräaikaisiin työsuhteisiin 10.8.2020- 4.6.2021. Työpaikat täytetään heti sopivien henkilöiden löydyttyä.

Kerho-ohjaajan työtehtävät

·toimintasuunnitelmien tekeminen ja toteuttaminen muiden ohjaajien kanssa,

·lapsiryhmän johtaminen ja ryhmäyttäminen,

·läksyjen tekoon, aktiviteetteihin ja vapaaseen leikkiin ohjaaminen,

·opiskelijan ohjaaminen tarvittaessa,

·alueen yhteistyöverkostojen tapaamisiin ja mahdollisen yhteistyön suunnitteluun ynnä muihin iltapäiväkerho-ohjaajille suunnattuihin tilaisuuksiin osallistuminen (n. 3-4 kertaa vuodessa).

 

Vastuuohjaajan työtehtävät

·kerho-ohjaajan tehtävien lisäksi tarvittaessa opiskelijoiden yhteyshenkilönä ja näyttöjen arvioijana toimiminen,

·kerhon yhteyshenkilönä toimiminen (esim. tiedotus ja yhteydenpito kerhon, kodin ja koulun välillä),

·osallistuminen koulun tutustumispäivään alkukeväällä ja aluevalintakokoukseen toukokuussa,

·iltapäiväkerhoon tulleiden hakemusten kerääminen ja lajittelu keväällä,

·kokonaissuunnitelmasta ja sen toteuttamisesta vastaaminen.

 

Odotamme Sinulta

·joko aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaajan, koulunkäynnin avustajan, lastenohjaajan tai lähihoitajan tutkintoa,

·aitoa halua olla lasten kanssa ja ymmärrystä heidän maailmastaan.

Aiempi työkokemus alalta katsotaan eduksi. Mahdollisuus myös esim. oppisopimuskoulutukseen.

Tehtävään valitun henkilön tulee esittää lasten kanssa työskenteleviltä vaadittava rikosrekisteriote. (6 § 2 mom)

Lisätiedot

Paikat täytetään heti sopivien henkilöiden löydyttyä.

Palkka: KJ-TES mukainen. Palkkaan vaikuttaa myös koulutus ja työkokemus.

Työaika sijoittuu: klo 12-17 välillä.

Tiedustelut arkisin p. 044 239 2127 tai tanja.maatta@christinacare.fi

JEES-Iltapäiväkerhon kuvaus

Ensimmäinen JEES-iltapäiväkerho aloitti toimintansa vuonna 2004 Vuosaaressa. Suosion kasvaessa toiminta on laajentunut, ja tällä hetkellä kerhoja on kaksi: Merilahden peruskoululla Vuosaaressa ja Puotilan ala-asteella, jossa toimii kaksi ryhmää syksystä 2020 lähtien.

JEES-iltapäiväkerhojen ryhmissä työskentelee vähintään kolme turvallista aikuista ohjaajaa sekä lisäksi usein vapaaehtoisia työntekijöitä ja harjoittelijoita. Iltapäiväkerhossa lapsia ohjataan läksyjen tekoon, tarjotaan terveellinen välipala, pidetään yhteisiä musiikkihetkiä sekä kädentaito-, liikunta- ja tarinatuokioita. Päivittäin varataan aikaa myös ulkoilulle ja vapaalle leikille.

Kristilliset arvot ovat JEES-iltapäiväkerhojen toiminnan tukena. Kerhoissa tehdään mm. retkiä seurakunnan järjestämiin tapahtumiin. Näihin osallistumiseen pyydetään kuitenkin vanhempien lupa. JEES-iltapäiväkerhon perustoiminta ei ole tunnustuksellista, vaan kerhoon ovat tervetulleita kaikki lapset riippumatta perheen uskontokunnasta tai elämänkatsomuksesta. 

Osaamisalue: