Haemme päiväkoti Arabianhelmeen Helsingin Toukolaan päiväkodin johtajaa toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen. Työn aloitus sopimuksen mukaan. Työpaikka täytetään heti sopivan henkilön löydyttyä tehtävään. 

Päiväkodin johtajan työtehtävät:

Pedagoginen johtaminen 

Päiväkodin johtajana vastaat pedagogisen työn ja toimintakulttuurin kehittämisestä ja arvioimisesta yhdessä  varhaiskasvatushenkilöstön kanssa, varhaiskasvatushenkilöstön osaamisen ja oppimisen johtamisesta ja varhaiskasvatussuunnitelmatyöstä yhdessä henkilökunnan kanssa. 

Hallinnointi ja henkilöstön johtaminen 

Toimit varhaiskasvatusyksikön esihenkilönä. Johdat, kehität ja arvioit työyhteisön yhteistoiminnallista toimintakulttuuria, vastaat arjen esihenkilötyöstä, mm. henkilöstön resurssoinnista ja työvuorosuunnittelusta, lasten ja aikuisten poissaoloseurannasta jne. sekä vastaat päiväkodin johtajalle kuuluvista hallinnollisista tehtävistä: esim. VARDA-rekisterin ylläpitäminen. 

 Palvelujohtaminen 

Vastaat osaltasi päiväkodin asiakkuuksien hoitamisesta, olemassa olevien asiakkuuksien ylläpitämisestä ja laadusta, päiväkodin näkyvyyden, hyvän maineen ja asiakaslähtöisen imagon ylläpitämisestä uusien asiakkaiden suuntaan, yhteydenpidosta uusien asiakkaiden kanssa, päiväkodin esittelemisestä ja palvelutarpeen kartoittamisesta. 

Sidosryhmätyö ja viestintä 

Huolehdit yhteistyöstä Helsingin kaupungin ja muihin varhaiskasvatustoimintaan liittyvien virallisten tahojen suuntaan (esim. Aluehallintovirasto, neuvola, koulu) sekä yhteydenpidosta yhteistyökumppaneiden, esim. Pop Jazz-konservatorion kanssa. 

Esiopetuksen vastuuhenkilönä toimiminen 

Vastaat esiopetuksen toteutuksesta päiväkodissa lain sekä ohjaavien ja velvoittavien asiakirjojen mukaisesti (ei opetusvelvollisuutta) ja esiopetussuunnitelman laatimisesta yhdessä varhaiskasvattajien kanssa. 

Odotamme Sinulta:

– kasvatustieteen maisterin tai kandidaatin tutkintoa (huomioimme myös esim. sosiaalialan kasvattajan, jolla lto- ja esiopetuspätevyys), 

– esiopetuspätevyyttä, 

– johtamis- ja esihenkilötyökokemusta. 

Tarjoamme Sinulle:

– mahdollisuuden vaikuttaa omaan työhön sekä työ- ja oppimisympäristöön, 

– ammattillisen, innostuneen, motivoituneen ja erittäin mukavan työyhteisön, jonka jäseneksi on helppo tulla,  

– Helsingin parhaan toimintaympäristön sekä kilpailukykyisen palkan. 

Lisätiedot

Paikka täytetään heti sopivan henkilön löydyttyä. 

Työ alkaa 26.7.2021 tai sopimuksen mukaan.

Palkkatoive huomioidaan. Palkat vastaavat kunnallisen varhaiskasvatushenkilöstön palkkoja. Palkkaan vaikuttaa varhaiskasvatusalaan ja johtamiseen liittyvä työkokemus. 

Työaika sijoittuu arkisin pääsääntöisesti klo 8.30-16.30 välille. (Päiväkoti on auki klo 7-17)  

Tehtävään valittavan henkilön on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6.2 § mukainen selvitys rikosrekisteristä

Voit jättää vapaamuotoisen hakemuksen tanja.maatta@christinacare.fi tai kysyä lisätietoja p. 044 2392127.

https://www.pkarabianhelmi.fi

Päiväkodin kuvaus 

Päiväkoti Arabianhelmi on yksityinen, vuonna 2012 perustettu päiväkoti Helsingin Toukolassa. Vaalimme arjessamme tietoisesti kiireettömyyttä, lapsen yksilöllistä kohtaamista ja osallisuutta. Tähän haluamme myös jokaisen työntekijämme sitoutuvan. Meillä on työstään innostunut, kehittämis- ja kehittymishaluinen, erittäin mukava työyhteisö, johon sijaisetkin tulevat mielellään! 

Meillä on valoisat ja väljät tilat sisällä toimimiseen sekä oma, turvallinen ja viihtyisä leikkipiha ulkoleikkeihin ja liikuntaan. Hyödynnämme Toukolan rauhallista ja historiallista ympäristöä retkeilyyn ja muuhun toimintaan.

Osaamisalue:

Christina Care Oy

Christina Care on vuonna 2017 perustettu varhaiskasvatuksen ja koululaisten iltapäivätoiminnan rekrytointipalvelu. Palvelemme päiväkoteja, kouluja ja kerhoja pääkaupunkiseudulla ja Tampereella.