Pensionsskyddscentralen (PSC) står för samlad kunskap om arbetspensioner. Hos oss får du arbeta med utmanande, mångsidiga och samhälleligt viktiga sakkunniguppgifter. Vi satsar på våra medarbetares professionella utveckling och arbetshälsa. Hos oss arbetar ca 300 sakkunniga inom olika områden. Vårt nya kontor finns i Fiskehamnen i Helsingfors.

Vi söker en

översättarpraktikant 

med svenska som huvudspråk till vår översättningsenhet. Översättningsenheten är en del av vår kommunikationsavdelning och producerar översättnings- och språkgranskningstjänster för hela organisationen. Våra huvudsakliga målspråk är svenska och engelska. 

Översättarpraktikanten deltar i översättning och korrektur av olika slags texter och dessutom i att publicera texter på webbplatser som PSC upprätthåller. Huvudsakligen arbetar praktikanten med att granska och uppdatera anvisningar om tillämpning av arbetspensionslagarna på en nyligen omarbetad webbplats. Utöver det deltar praktikanten i att översätta pressmeddelanden, webbnyheter och andra kommunikativa texter.

Som praktikant får du erfarenhet av översättararbete inom förvaltningen, insikter i arbetspensionssystemet och äldre kollegers stöd för din utveckling. Du får också erfarenhet av att använda översättningsverktyget Wordfast och publiceringsverktyget Wordpress.  

Vi önskar att du är i slutskedet av dina studier i svensk översättning, nordiska språk, kommunikation eller något annat relevant ämne. Du har ett genuint intresse för översättning av myndighetstexter. Intresse för klarspråk är också ett plus. Goda kunskaper i finska är viktiga, eftersom vi översätter krävande texter.  

Vi erbjuder dig avlönad praktik med intressanta och ansvarsfulla uppgifter i en trevlig arbetsgemenskap.  Vi har flexibel arbetstid och möjlighet att arbeta delvis på distans. Vi erbjuder också företagshälsovård, lunchförmån, pendlingsförmån och rekreationsmöjligheter. År 2022 valdes PSC till en av de mest inspirerande arbetsplatserna i Finland. 

Praktikperioden är 3–4 månader enligt överenskommelse under perioden 1.5-31.8.2023. 

Närmare information ges av översättningschef Pia Hansson Teirikari, tfn 029 411 2510, e-post pia.hanssonteirikari@etk.fi.

Blev du intresserad? Sök praktikplatsen senast 23.3.2023 genom att fylla i formuläret. Formuläret är på finska, men vi önskar att du fyller i det på svenska. Läs mer om Pensionsskyddscentralen på www.etk.fi.

Osaamisalue: ,