Espoon kuvataidekoulu etsii kuvataideopettajaa

PÄÄTOIMISEN KUVATAIDEOPETTAJAN TOIMEEN ESPOON KUVATAIDEKOULUSSA

Toimi täytetään 1.8.2018 alkaen (alussa 4 kuukauden koeaika)

Espoon kuvataidekoulu on 1400 oppilaan koulu, jossa annetaan kuvataiteen laajan oppimäärän mukaista kuvataiteen perusopetusta sekä käsityöntaiteen perusopetusta design & teknologia painotuksella 5-20 vuotiaille lapsille ja nuorille sekä maksullista avointa muuta opetus- ja koulutustoimintaa n. 6000 oppilaalle vuodessa aina vauvojen värikylvyistä ikäihmisten kuvataideopetukseen. Henkilökuntaa on noin 45.

Päätoimisen kuvataideopettajan tehtäviin kuuluvat muun muassa:
Kuvataiteen perusopetuksen ja syventävien opintojen työpajaopetuksen opetusryhmien opettaminen (5-20 vuotiaat).
Perusopetuksen ja syventävän työpajaopetuksen kuvataiteen opetus ja sen kehittäminen liikkuvan kuvan ja digitaalisen opetuksen osalta.
Edellytämme kuvankäsittelyn, videoeditoinnin, liikkuvan kuvan ja taitto-ohjelmien sekä digitaalisten portfolioiden ja sosiaalisen median kanavien hallintaan tarkoitettujen tietokoneohjelmien hallinta.
Työpajojen vetäminen yleisötilaisuuksien yhteydessä.
Erilaisten lyhytkurssien ja kuvataidekerhojen opettaminen koulujen tiloissa.
Kodin ja koulun välisen yhteistyön kehittäminen.

Kelpoisuus:
Pedagoginen ammattitaito ja koulutus
Taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän opettajan kelpoisuus. (asetus no 986/98).
Opetuskokemus väh. 5 vuotta.
Ulkomailla suoritetusta tutkinnosta tulee olla Opetushallituksen antama tutkinnon tunnustamistodistus.
Pätevyyden osoittavat todistukset tarkistetaan mahdollisessa haastattelutilanteessa.

Sopimusala:
Palkkauksessa noudatamme Sivistystyönantajien yksityistä opetusalaa koskevaa työehtosopimusta.

Rikosrekisteriote:
Tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6.2 § tarkoittama rikosrekisteriote sekä todistus terveydentilastaan ennen työsuhteen aloittamista.

Odotamme:
Yhteistyökykyä, innostusta, sitoutumista ja kehittämismyönteistä otetta taidekasvatustyöhön.
Monipuolinen kokemus kuvataideopettajana toimimisesta katsotaan eduksi.
Tietotekninen osaaminen.

Hakemus toimitetaan ansioluetteloineen 13.5.2018 klo 16 mennessä sähköisesti osoitteeseen maritta.poijarvi@espoonkuvataidekoulu.fi tai postitse
Espoon kuvataidekoulu
PL6670, 02070 ESPOON KAUPUNKI

Lisätietoja tehtävästä antaa arkisin ma-pe klo 10.00 – 12.00

Maritta Poijärvi, rehtori 044-7777492 maritta.poijarvi@espoonkuvataidekoulu.fi

Osaamisalue:

Espoon kuvataidekoulu

Espoon kuvataidekoulu on Suomen suurin lasten ja nuorten kuvataidekoulu. Se antaa laajan oppimäärän mukaista taiteen perusopetusta kuvataiteessa ja käsityössä design & teknologia -opetuksena yhdessätoista opetuspisteessä ympäri Espoota.

www.espoonkuvataidekoulu.fi

www.facebook.com/espoonkuvataidekoulu/