Erikoissuunnittelija,

kiinteistöpalvelut

Kiinteistöjen tekninen toimivuus, toimitilojen viihtyisyys, monitilaratkaisujen käyttöönotto sekä sopimusten hallinta kiinteistöpalveluissa on erittäin merkittävä tekijä kustannusvaikutuksiltaan sekä henkilöstön hyvinvoinnin näkökulmasta. Vastuullasi on kaikki GTK:n kiinteistöt: toimistotilat, koetehdas, laboratoriot sekä varastotilat.

Tehtäviisi kuuluu kiinteistötekniikasta ja kiinteistöhuollosta vastaaminen yhteistyössä kiinteistöjen omistajien kanssa. Huolehdit myös esim. postituksen, siivouspalveluiden, aulapalveluiden ja turvallisuuspalveluiden hankinnasta, toimivuudesta ja palautteista. Vastaat myös suojeluorganisaation toimivuudesta ja olet aktiivisessa roolissa työsuojelutoiminnan tukena.

Oleellinen osa työtäsi on myös huolehtia sisäisesti kiinteistöasioiden viestinnästä, kouluttamisesta, neuvonnasta ja konsultoinnista. Lisäksi tehtävänäsi on myös osaltasi vaikuttaa toimitilojen kehittämishankkeissa luoden yhteistyön ja luottamuksen kulttuuria.

Raportoit suoraan johtoryhmän jäsenelle eli Henkilöstö, osaaminen, työympäristöt -vastuualueen johtajalle.

Edellytämme tehtävään valittavalta henkilöltä ylempää korkeakoulututkintoa sekä käytännössä hankittua kokemusta kiinteistötekniikasta sekä kiinteistöjohtamisesta. Menestyksellinen toiminta edellyttää aktiivista otetta, kokonaisuuksien hahmottamiskykyä sekä hyviä vuorovaikutustaitoja. Kansainvälisenä tutkimusorganisaationa edellytämme kykyä työskennellä sekä kirjallisesti että suullisesti englannin kielellä. Lisäksi edellytämme hyviä neuvottelu- ja yhteistyötaitoja sekä innostusta toimia vastuullisessa kehittämistehtävässä.

Olet luonteeltasi yhteistyöpelaaja, mutta myös itsenäiseen työskentelyyn kykenevä. Sinulla on innostava työskentelyote, pitkäjänteisyyttä ja paineensietokykyä. Pyrit tulosorientoituneesti kiinteistöjohtamisella tukemaan GTK:n yhteisten strategisten tavoitteiden toteutumista.

Tehtävän palkkaus määräytyy vaativuusluokan 9 sekä tehtävään valittavan henkilön osaamisen mukaan. Palvelussuhteen alkuvaiheessa kokonaispalkka on noin 3 880–­4 140 €/kk.

Tehtävään valittavasta henkilöstä voidaan tehdä hakijan suostumuksella henkilöturvallisuusselvitys (Turvallisuusselvityslaki 726/2014). Turvallisuusselvitysmenettelystä ja selvityksen kohteen oikeuksista löytyy tarkempia tietoja osoitteessa www.supo.fi.

Odotamme hakemustasi ansioluetteloineen ja palkkatoivomuksineen Valtiolle.fi-palvelun kautta, työavain 32-244-2019 tai hae oheisen Haku-painikkeen kautta, 29.4.2019 klo 16.15 mennessä.

Osaamisalue: ,

Geologian tutkimuskeskus GTK

Geologian tutkimuskeskus (GTK) on mineraalivarojen arvioinnin, tutkimuksen ja kestävän käytön eurooppalainen huippuosaaja. Tehtävänämme on tuottaa elinkeinoelämän ja yhteiskunnan tarvitsemaa geologista tietoa, jolla edistetään maankamaran ja sen luonnonvarojen hallittua ja kestävää käyttöä. 

Luomme uusia ratkaisuja, sovelluksia ja innovaatioita yhteiskunnan kestävälle kehitykselle. Toimimme kansallisena geotietokeskuksena ja aktiivisena osaajana kansainvälisessä tutkimus- ja projektitoiminnassa. GTK on osa työ- ja elinkeinoministeriötä. Katso myös www.gtk.fi