Psykologi (7 tehtävää)

Vakinainen työsuhde

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala, esi- ja perusopetuksen oppilashuolto


Tule tekemään psykologin työtä upeaan oppilashuollon porukkaan!

Haemme seitsemää (7) psykologia vakinaiseen palvelussuhteeseen esi- ja perusopetuksen oppilashuoltoon.

Neljä työtehtävistä sijoittuu Helsingin itäiselle alueelle:
– Aurinkolahden peruskoulu
– Vuoniityn peruskoulu
– Vartiokylän ylä- ja ala-aste
– Itäkeskuksen peruskoulu ja Mellunmäen ala-aste
Kaksi työtehtävistä sijoittuu Helsingin koilliselle alueelle:
– Malmin peruskoulu
– Hietakummun ja Siltamäen ala-aste
Yksi työtehtävistä sijoittuu Helsingin etelä-keskiselle alueelle:
– Kalasataman peruskoulu ja Töölön ala-aste
Voit ilmoittaa hakulomakkeella, mistä tehtävästä / tehtävistä olet kiinnostunut.

Psykologin työn painopiste on oppilaiden hyvinvoinnin edistämisessä, koulun yhteisöllisen työn kehittämisessä sekä opettajien pedagogisen työn tukemisessa. Meillä tehdään lyhyitä hoidollisia interventioita, osallistutaan ryhmien vetämiseen, annetaan konsultatiivista tukea ja pohditaan koulujen kehittämistä. Teemme myös psykologisia tutkimuksia, mutta niiden määrä on vähentynyt takavuosista.

Työyhteisömme on innovatiivinen ja kehittämiseen kannustava. Meillä pääset osaksi 67 asiantuntijan joukkoa, jossa voit tehdä psykologin työstä itsesi näköisen. Tuemme työntekijöidemme lisä- ja täydennyskouluttautumista: kaikki työntekijämme koulutetaan esimerkiksi kognitiivis-analyyttisen lyhytterapian (KAT) perusteisiin.

Uudet työntekijät muodostavat oman tiiviin ryhmänsä, jonka ansiosta kollegan puoleen on helppo kääntyä. Olemme saaneet paljon hyvää palautetta koko vuoden kestävästä perehdytysohjelmastamme, jossa käymme kaikki oppilashuoltotyön keskeiset osa-alueet läpi. Jokainen uusi työntekijä saa oman mentorinsa (ensimmäiseksi vuodeksi), jonka kanssa käydään säännöllisesti läpi arjessa esiin nousseita ammatillisia kysymyksiä. Kuukausittaiset aluekohtaiset sekä kaupungin psykologien yhteiset kokoukset tukevat työssä onnistumista ja ammatillista kehittymistä.

Meillä on hyvä yhteishenki ja reipas tekemisen meininki; viimeisimmässä Kunta10-kyselyssä saimme huippupisteet! Tuemme ja autamme toisiamme moniammatillisesti oppilaan etua ajatellen.

Helsingin kaupungilla palkitsemme hyvin tehdystä työstä esimerkiksi kerta- ja tulospalkkiolla. Tarjoamme myös suuren työnantajan monipuoliset henkilöstöedut, kuten työterveyshuollon, työsuhdeasunnon ja tukea työmatkoihin.

Tutustu meihin www.jelppii.fi sekä Facebookissa tai Instagramissa @helsinginoppilashuolto.

Kelpoisuusehto:
Laillistettu psykologi
Tehtävään otettavan tulee toimittaa itseään koskeva lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) tarkoittama rikosrekisteriote.

Luemme eduksi kokemuksen lasten ja nuorten kanssa työskentelystä sekä koulumaailman tuntemuksen.

Sopimusala

SOTE Sosiaali- ja terveydenhuollon työ- ja virkaehtosopimus

Lisätietoja tehtävästä antaa

Tanja Väänänen oppilashuollon aluevastaava (itä-kaakon alue) 050 4013288 tanja.vaananen@hel.fi
Johanna Savola oppilashuollon aluevastaava (koillinen alue) 050 5539679 johanna.savola@hel.fi


Lisätietoa

http://www.jelppii.fi/

Osaamisalue: ,

Helsingin kaupunki

Helsingin kaupunki edistää aktiivisesti tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta sekä arvostaa henkilöstönsä monimuotoisuutta.

Toivomme hakijoiksi eri ikäisiä ja eri sukupuolia olevia henkilöitä sekä kieli-, kulttuuri- tai muihin vähemmistöihin kuuluvia henkilöitä.

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

Maailman vaikuttavin paikka oppia! Helsingin kasvatuksen ja koulutuksen toimiala on Suomen suurin ja monipuolisin varhaiskasvatuksen, esi- ja perusopetuksen, lukio- ja ammatillisen koulutuksen sekä vapaan sivistystyön opetuksen järjestäjä. Palvelemme vuosittain 136 000 helsinkiläistä yli 700 toimipaikassa 14 000 työntekijän osaamisella. Tarjoamme sinulle suuren ja vastuullisen työnantajan monipuoliset henkilöstöedut! Opimme ja kokeilemme yhdessä. Tule mukaan kasvattamaan tulevaisuutta! Tutustu meihin osoitteessa www.hel.fi/kasvatusjakoulutus ja @HelsinkiOppii