Helsingin kaupunki

Tiimivastaava

  • Sijainti Helsinki
  • Julkaistu 12.11.2023, 0:00
  • Suljettu 26.11.2023, 23:59

Tiimivastaava

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala etsii osaavaa ja organisointitaitoista tiimivastaavaa.

Haemme tiimivastaavaa Pitäjänmäen peruskouluun. Koulumme on yleisopetuksen koulu ja meillä on myös lähipalvelun erityisluokkia, tuettu luokka sekä valmistavaa (VALO) opetusta alakoulussa ja OTE-opetusta yläkoulussa. Koulumme erityistehtävänä on järjestää huonokuuloisten ja viittomakielisten oppilaiden erityisluokkamuotoista opetusta sekä heidän iltapäivätoimintaa.

Koulumme on myös monitoimijainen koulu. Kouluvalmentaja tukee oppilaiden hyvinvointia vahvassa yhteistyössä koulun muun henkilöstön kanssa. Tunne- ja vuorovaikutustaitoja harjoittelemme ja vahvistamme Hyvää Mieltä Pitskussa – ohjelman avulla. Tarvitsemme juuri sinua, arjen organisoija, tekemään työtä yhdessä meidän kanssamme! Perehdytämme sinut ja apulaisrehtorimme toimii mentorinasi.

Meille on mukava tulla ja meillä on kiva olla!

Tehtävänäsi on vastata koulussa toimivien koulunkäynninohjaajien ja erityiskoulunkäynninohjaajien arjen toiminnan suunnittelusta, koordinoinnista ja tuesta. Vastaat koulunkäynninohjaajien työaikojen, sijaisjärjestelyjen ja työtehtävien suunnittelusta yhteistyössä rehtorin ja apulaisrehtorin kanssa. Yhdessä rehtorin ja apulaisrehtorin kanssa vastaat myös henkilöstön osaamisen kehittämisestä ja työhyvinvoinnista.

Tiimivastaavana toimit oppilaiden ja henkilöstön tukena ja olet mukana iltapäivätoiminnassa. Tehtäviisi kuuluu ohjata ja suunnitella iltapäivä- ja loma-ajan toimintaa yhdessä tiimiesi kanssa. Oppilaiden loma-aikoina työhön voi mahdollisesti kuulua myös töitä kaupungin eri toimipisteissä.

Tehtävässä suunnittelet, toteutat ja arvioit opetussuunnitelman mukaista toimintaa ja vastaat osaltasi vuosittaisesta toimintasuunnitelmasta ja -kertomuksesta. Työssä korostuu yhteistyö eri tahojen kanssa.

Tiimivastaava palkataan 38 h 15 min viikkotyöajalle. Tehtävä on kokopäiväinen.

Tehtävän kelpoisuusehtona on soveltuva korkeakoulututkinto (esim. sosionomi tai yhteisöpedagogi).

Tehtävään otettavan tulee toimittaa itseään koskeva lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) tarkoittama rekisteriote.

Tehtävässä menestyminen edellyttää puhutun suomen kielen taitoa sekä hyviä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja ja organisointikykyä.

Tehtävässä luetaan eduksi viittomakielen taito.

Hakuaika: 12.-26.11.2023

Helsingin kaupunki

Osaamisalue: