Hyvinkään kaupunki hakee vakituiseen virkasuhteeseen

KAUPUNGINLAKIMIESTÄ

 

Kaupunginlakimiehen tehtäviin kuuluu toimialojen oikeudellinen neuvonta. Virkaan sisältyy vastuu vaalien järjestämisestä ja keskusvaalilautakunnan sihteerin tehtävät. Lisäksi tehtävään kuuluu kunnallisen pysäköinninvalvojan tehtävät. Kaupunginlakimies toimii kansliapäällikön sijaisena.

Viran kelpoisuusvaatimuksena on oikeustieteen maisterin tai sitä vastaava aikaisempi tutkinto ja kokemusta tehtäväalueelta. Kunnallishallinnon tuntemus, kokemus lakimiestehtävien hoitamisesta sekä suoritettu tuomioistuinharjoittelu katsotaan eduksi. Arvostamme hyvää yhteistyökykyä ja oma-aloitteisuutta.

Hakemukset pyydetään toimittamaan oheisen hakupainikkeen kautta viimeistään 31.10.2018 klo 15.00.

Palkkaus määräytyy KVTES:in mukaisesti. Hakijat voivat esittää myös oman palkkatoivomuksen.

Virkasuhteessa noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa. Valinta on ehdollinen, kunnes virkaan valittu on toimittanut hyväksyttävän lääkärintodistuksen terveydentilastaan viimeistään 30 päivän kuluessa valintapäätöksen tiedoksisaannista.

Hakemusasiakirjat ovat julkisia.

Lisätietoja antavat
kansliapäällikkö Riitta Simonen 040 8473626 ja
kaupunginjohtaja Jyrki Mattila 040 5419576

Hyvinkään kaupunki

 

Osaamisalue:

Hyvinkään kaupunki

Hyvinkäällä luodaan kasvua, kauppaa, koteja ja komeita kouluja. Tehdään tutkimusta ja tuotekehitystä, toimitiloja ja taidetta. Nautitaan sujuvasta arjesta. Hyvinkää on hyvinkääläisten tekemä. Täällä eletään elämää, josta on helppo olla ylpeä.