Luonnonkaunis Kuhmoinen on vireä kunta Päijänteen rannalla eteläisessä Keski-Suomessa. Sijainti on hyvä Jyväskylä-Lahti-Tampere -työssäkäyntialueella. Asukkaita Kuhmoisissa on n. 2300. Vapaa-ajan asukkaiden suuri määrä kasvattaa kunnan elinvoimaa merkittävästi. 

Jämsän kaupungin sosiaali- ja terveystoimen Kuhmoisten terveysaseman suun terveydenhuollossa on haettavana 30.9.2020 klo 12 mennessä hammashoitajan toimi.

Jämsän kaupunki järjestää sosiaali- ja terveydenhuoltopalvelut Jämsä-Kuhmoinen -yhteistoiminta-alueella. Kuhmoisten hammashoitolassa työskentelee yksi hammaslääkäri-hammashoitaja- työpari sekä yksi suuhygienisti. Työtilat ovat ajanmukaiset ja toimivat. Käytössä on WinHit- tietojärjestelmä ja röntgenkuvat ovat digitaalisia. Kouluttautumiseen ja osaamisen kehittämiseen on hyvät mahdollisuudet. Konsultaatioissa tukeudutaan yhteistoiminta-alueen Jämsän hammashoitolaan. 

Toimen kelpoisuusvaatimuksena on lähihoitajan tutkinto (suuntautuminen suun terveydenhuoltoon) hammashoitoon tai vastaava aikaisempi vastaava tutkinto (hammashoitaja) sekä terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain (559/1994) mukainen laillistus. Kelpoisuuden osoittava tutkintotodistus ja työtodistukset esitetään haastattelun yhteydessä. Edellytämme hyvää suullista ja kirjallista suomen kielen taitoa. Lisäksi arvostamme hyviä vuorovaikutus- ja tiimityötaitoja.

Työnhaku tapahtuu tämän ilmoituksen sähköisellä lomakkeella, johon voi liittää hakijan CV:n liitetiedostona. Tehtävään valitulta edellytetään hyväksyttyä terveystarkastusta, joka sisältää huumausainetestauksen. Edellytämme myös tartuntatautilain (1227/2016) 48 § mukaista rokotussuojaa. Jämsän kaupunki on savuton työpaikka.

Palvelusuhteen ehdot määräytyvät KVTES mukaan. 

Autamme tarvittaessa asunnon haussa. Tule viihtymään Kuhmoisiin Päijänteen kauniille rannoille!

Lisätietoja toimesta antaa osastonhoitaja Paula Kauppinen puhelin 050 564 9729, sähköposti paula.kauppinen@jamsa.fi

Osaamisalue: