Jämsä on noin 21000 asukkaan monien mahdollisuuksien kaupunki eteläisessä Keski-Suomessa. Jämsän elinvoima syntyy ihmisistä, monipuolisesta matkailu- ja palvelusektorista sekä vahvasta teollisuudesta. Sujuvan arjen varmistaa viihtyisä asuinympäristö, toimivat palvelut ja kaupungin sijainti loistavien kulkuyhteyksien varrella.

Jämsän sosiaali- ja terveystoimi hakee perhetyöntekijää kokoaikaiseen toimeen 2.11.20 alkaen (vakanssi 320716). Hakuaika päättyy 30.9.20 klo 15. 

Jämsän sosiaalitoimessa on seitsemän perhetyöntekijää, jotka toimivat osana lapsiperheiden sosiaalityötä. Lapsiperheiden sosiaalityö jaettu sosiaalihuollon ja arvioinnin tiimiin sekä lastensuojeluun. Molemmat tiimit työskentelevät tiiviisti perhetyöntekijöiden kanssa. Esimiehenä toimii johtava sosiaalityöntekijä. Perhetyöntekijöillä on oma kuukausittainen työnohjaus ja kerran viikossa on koko lapsiperheidensosiaalityön yhteinen kokous, jossa keskustellaan yhdessä tiimin asioista. Perhetyöllä on omat tilat Jämsän keskustassa. Perhetyössä pidetään omaa instagram-tiliä, jolla pyritään tekemään näkyväksi työn sisältöä.  

Perhetyö voi olla joko sosiaalihuoltolain mukaista tai lastensuojelun tukitoimi. Perhetyössä kartoitetaan perheen tilannetta, tuen tarvetta ja perheen omia voimavaroja yhdessä perheen kanssa. Työskentely on suunnitelmaan perustuvaa ja tavoitteellista työtä. Perhetyön tavoitteena on tukea perhettä muutostyössä kohti itsenäisempää elämänhallintaa, löytämään omat voimavaransa ja rakentamaan toimivaa arkea. Perhetyö on keskustelutukea tai konkreettisempaa arjen toimintojen tukea. Perhetyöntekijä toimii myös valvojana tuetuissa tai valvotuissa tapaamisissa. 

 Työskentely sisältää sekä yksilö- että parityötä sekä moniammatillista yhteistyötä ja toteutuu pääasiassa perheen kotona. Työhön sisältyy päivä-, ilta-, ja viikonlopputyötä riippuen perheiden tarpeista. 

Hakijalta edellytämme soveltuvaa sosiaali- tai terveydenhuollon alan korkeakoulututkintoa (AMK) ja lisäksi toivomme kokemusta lastensuojelutyöstä. Työssä vaaditaan hyviä vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja, kannustavaa työotetta ja kykyä kuulla asiakasta, joustavuutta sekä vastuullisuutta. Työn liikkuvuuden vuoksi ajokortti ja oma auto ovat välttämättömiä. Lisäksi valitun työntekijän on ennen työsuhteen vastaanottamista esitettävä rikostaustaote (Laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä 504/2002). 

Tehtävään valitulta edellytetään hyväksyttyä terveystarkastusta, joka sisältää huumausainetestauksen.  Tehtävässä edellytetään tartuntatautilain 48 §:n mukaista rokotussuojaa. Jämsän kaupunki on savuton työpaikka.
 
 Palkkaus määräytyy KVTES:n mukaisesti.

Osaamisalue: