Jämsä on noin 21 000 asukkaan monien mahdollisuuksien kaupunki eteläisessä Keski-Suomessa. Jämsän elinvoima syntyy ihmisistä, monipuolisesta matkailu- ja palvelusektorista sekä vahvasta teollisuudesta. Sujuvan arjen varmistaa viihtyisä asuinympäristö, toimivat palvelut ja kaupungin sijainti loistavien kulkuyhteyksien varrella. 

Jämsä ja Kuhmoinen muodostavat sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alueen ja Jämsän kaupunki on järjestämisvastuussa myös Kuhmoisten sosiaali- ja terveyspalveluista.

Jämsän kaupungin sosiaali- ja terveystoimi hakee yhteistoiminta-alueensa vammaispalveluihin sosiaalityöntekijää (vakanssi 330004).

Hakuaika päättyy 2.9.2019 klo 15 mennessä. 

Virka täytetään mahdollisimman pian hakuajan päätyttyä. Haastatteluja voidaan järjestää jo hakuaikana. 

Kelpoisuusehtona on sosiaalihuollon ammattihenkilölain 817/2015 (7, 32 §) mukainen sosiaalityöntekijän kelpoisuus. 

Jämsän kaupungin vammaispalveluissa työskentelee vammaispalvelupäällikkö, kaksi sosiaalityöntekijää, kaksi vammaispalveluohjaajaa, toimistosihteeri ja vammaisavustajat. Lisäksi vammaispalvelut vastaavat kehitysvammaisten asumisyksiköistä Jämsässä ja Kuhmoisissa, Kuhmoisten toimintakeskuksesta ja erityisneuvolatoiminnasta. 

Sosiaalityöntekijän tehtäviin kuuluu mm. vammaispalvelujen sosiaalityö ja siihen liittyvä palvelutarpeen arviointi, palvelusuunnittelu ja päätöksenteko erikseen sovitun työn jaon mukaisesti vammaispalvelun muiden työntekijöiden kesken. Työskentely tapahtuu itsenäisesti, parityönä, verkostoissa ja moniammatillisissa työryhmissä. Edellytämme hakijalta hyviä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja, joustavuutta, vastuullisuutta ja kehittämismyönteistä asennetta sekä sitoutuneisuutta työhönsä. Vammaispalvelulain ja asiakastietojärjestelmä YPH Effican/ Terveys Effican tuntemus katsotaan eduksi. Työ on kotikäynti-painotteista, joten ajokortti ja oma auto tulee olla käytettävissä.

Tarjoamme kehitysmyönteisen työyhteisön, mukavat työkaverit, nykyaikaiset työvälineet (älypuhelin, kannettava tietokone, etäyhteydet), mahdollisuuden säännölliseen työnohjaukseen ja vammaispalvelutiimin tuen. 

Työsuhteen ehdot määräytyvät KVTES:in mukaan. Tehtäväkohtainen palkka on 3165,96 e/kk. 

Tehtävään valitulta edellytetään hyväksyttyä työhöntulotarkastusta, joka sisältää huumausainetestauksen. Tehtävässä edellytetään tartuntatautilain 48 §:n mukaista rokotussuojaa. 

Valitun tulee esittää hyväksyttävä lain lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä (504/2002) edellyttämä ote rikosrekisteristä. 

Viran täytössä noudatetaan 6 kuukauden koeaikaa. 

Työnhaku tapahtuu tämän ilmoituksen sähköisellä lomakkeella. CV:n voi liittää hakemukseen liitetiedostona. Alkuperäiset kelpoisuuden osoittavat todistukset ja työtodistukset esitetään mahdollisen haastattelun yhteydessä.

Jämsän kaupunki työnantajana mittaa työelämänlaatua säännöllisesti. Jämsän kaupunki tukee henkilöstön hyvinvointia mm. tarjoamalla henkilöstölleen Edenredin liikunta- ja kulttuuriedun. 

Jämsän kaupunki on savuton työpaikka.

Lisätietoja tehtävästä antaa vammaispalvelupäällikkö Armi Lehtinen, puh. 040 570 1778, tai sähköpostitse etunimi.sukunimi(at)jamsa.fi

Jämsä 16.8.2019

Osaamisalue: