Luonnonkaunis Kuhmoinen on vireä kunta Päijänteen rannalla eteläisessä Keski-Suomessa. Sijainti on hyvä Jyväskylä-Lahti-Tampere -työssäkäyntialueella. Asukkaita Kuhmoisissa on n. 2300. Vapaa-ajan asukkaiden suuri määrä kasvattaa kunnan elinvoimaa merkittävästi. 

Jämsän kaupungin sosiaali- ja terveystoimen Kuhmoisten terveysaseman suun terveydenhuollossa on haettavana 9.9.2019 klo 12 mennessä suuhygienistin osa-aikainen toimi.

Jämsän kaupunki järjestää sosiaali- ja terveydenhuoltopalvelut Jämsä-Kuhmoinen -yhteistoiminta-alueella. Kuhmoisten hammashoitolassa työskentelee yksi hammaslääkäri-hammashoitaja –työpari. Suuhygienistin palvelut on tällä hetkellä tuotettu ostopalveluna. Työtilat ovat ajanmukaiset ja toimivat. Käytössä on WinHit- tietojärjestelmä ja röntgenkuvat ovat digitaalisia. Kouluttautumiseen ja osaamisen kehittämiseen on hyvät mahdollisuudet. Konsultaatioissa tukeudutaan yhteistoiminta-alueen Jämsän hammashoitolaan. Tehtävä voi sisältää hammashoitajan sijaisena toimimista.

Kelpoisuusvaatimuksena on Suomessa laillistetun suuhygienistin pätevyys terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain (559/1994) mukaisesti. Kelpoisuuden osoittava tutkintotodistus ja työtodistukset esitetään haastattelun yhteydessä. Edellytämme hyvää suullista ja kirjallista suomen kielen taitoa. Lisäksi arvostamme hyviä vuorovaikutus- ja tiimityötaitoja.

Työnhaku tapahtuu tämän ilmoituksen sähköisellä lomakkeella, johon voi liittää hakijan CV:n liitetiedostona. Tehtävään valitulta edellytetään hyväksyttyä terveystarkastusta, joka sisältää huumausainetestauksen. Edellytämme myös tartuntatautilain (1227/2016) 48 § mukaista rokotussuojaa. Jämsän kaupunki on savuton työpaikka.

Palvelusuhteen ehdot määräytyvät KVTES mukaan. Voit esittää oman palkkatoiveen sekä toiveesi työajoista ja työn rytmittämisestä. Työaika on alkuun 60 %, myöhemmin on mahdollista tarkastella työajan lisäämistä työtilanteen mukaan. Toimessa noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa.

Autamme tarvittaessa asunnon haussa. Tule viihtymään Kuhmoisiin Päijänteen kauniille rannoille!

Lisätietoja toimesta antavat toimialajohtaja Erkki Kainulainen, puh. 040 514 5879, sähköposti erkki.kainulainen@jamsa.fi ja osastonhoitaja Paula Kauppinen puhelin 050 564 9729, sähköposti paula.kauppinen@jamsa.fi

 

Osaamisalue: