Tule tekemään kanssamme tulevaisuuden Järvenpäätä! Rakennamme sujuvaa arkea 1500 ammattilaisen voimin. Täällä kaikilla on mahdollisuus oppia ja kehittää omaa työtään. Me Järvenpäässä innostumme valmentavasta työotteesta, yhteisöohjautuvuudesta, oppimisen mahdollisuuksista sekä joustavasta työkulttuurista.

Olisitko sinä Järvenpään kaupungin uusi KAAVOITUKSEN OSAAJA?

Haemme Järvenpään kaupungin Kaupunkikehityksen palvelualueelle arkkitehtiä tai kaavoitussuunnittelijaa vakituiseen työsuhteeseen asemakaavoituksen pariin. Haussa on siis yksi tehtävä, jonka toimenkuva muokataan valittavan henkilön kokemuksen ja koulutustaustan perusteella.

Järvenpää on Suomen nopeimmin kasvavia kaupunkeja, joten täällä rakennettu ympäristö muuttuu nopeaan tahtiin. Tämän vuoksi toivomme, että olet ratkaisukeskeinen ja asioita vahvasti edistävä. Tehtävä tarjoaa mahdollisuuden liittyä edelläkävijöiden joukkoon. Järvenpää on luonut ainutlaatuisen kaupunkikehityksen toimintamallin, jossa korostuu osaaminen, moniammatillisuus ja vahva yhteistyö palvelualueiden ja elinkeinoelämän kanssa. 

Tehtävänkuvaan kuuluvat monipuoliset kaupunkisuunnittelutehtävät, asemakaavojen laatiminen, kaavarunkotason suunnittelutyöt, muu maankäytön yleissuunnittelu ja suunnitteluohjeiden laatiminen.  Osallistut myös hankkeiden toteuttamissuunnitteluun, poikkeamis- ja suunnittelutarveratkaisujen valmisteluun sekä seutu- ja kuntayhteistyöhön. 

Katsomme eduksi AutoCAD- pohjaisten tai vastaavien suunnittelujärjestelmien, paikkatieto-ohjelmien sekä mallinnus- ja visualisointiohjelmien käyttökokemuksen. Arvostamme kokemusta kuntaa koskevissa kaupunkisuunnittelu- ja kaavoitustehtävissä, suunnitelmallisuutta ja oma-aloitteisuutta, hyvää työyhteisöosaamista, esitystaitoja sekä visuaalista ilmaisukykyä.

On sinulla työelämää sitten takana 5 tai 30 vuotta, on tärkeintä substanssiosaaminen, hyvät vuorovaikutustaidot ja kehittämisorientoitunut työskentelyote. Arvostamme itseohjautuvaa toimintatapaa, oma-aloitteisuutta, hyviä neuvottelu- ja esiintymistaitoja, yhteistyökykyä ja vastuullisuutta. Toivomme, että sinulla on minimissään viisi vuotta työkokemusta kaupunkikehittämisen parista.

Lisätietoja tehtävästä antaa maankäyttöjohtaja Juhana Hiironen, puh. 040 3152447, juhana.hiironen@jarvenpaa.fi. Tehtävä on vakituinen ja alkaa 1.1.2021. Hakuaikaa on to 13.11.2020 klo 15:00 asti. Haastattelut järjestetään viikolla 48.

Kelpoisuusehdot

Kelpoisuusehtona arkkitehdin tehtävään on korkeakoulun tai yliopiston arkkitehtiosaston tai maisema-arkkitehdin loppututkinto tai vastaavaa ulkomainen arkkitehdin tutkinto (ylempi korkeakoulututkinto).

Kelpoisuusehtona kaavoitussuunnittelijan tehtävään soveltuva alempi korkeakoulututkinto (AMK) tai vastaavaa aikaisempi opistotasoinen tutkinto sekä käytännön työkokemus.

Palvelussuhteen ehdot

Palvelussuhteen ehdot määräytyvät TS:n mukaan. 

Kokonaispalkka määritellään työtehtävän sisällön ja valittavan henkilön osaamisen perusteella. Hakijaa pyydetään lisäämään palkkatoivomuksensa hakemukseensa. 

Koeaika on kuusi kuukautta.

Osaamisalue:

Järvenpään kaupunki

Järvenpää on elinvoimainen 39 000 asukkaan kulttuurikaupunki. Järvenpään kaupungin palveluksessa on noin 2 200 kunta-alan ammattilaista. Kaupungin työyksiköissä kehitetään aktiivisesti hyvää toimintakulttuuria ja huolehditaan henkilöstön työhyvinvoinnista monin tavoin. Työyhteisöjä palkitaan kehittämishankkeista ja tuloksellisesta työstä laatu- ja innovaatiokannustein sekä Sukkela-pikapalkkioin. Henkilöstön työhyvinvointiin panostetaan tarjoamalla henkilöstölle liikunta- ja kulttuuriseteleitä. Järvenpään kaupunki on savuton työpaikka ja henkilöstöä kannustetaan tupakoimattomuuteen.
www.jarvenpaa.fi