Tule tekemään kanssamme tulevaisuuden Järvenpäätä! Rakennamme sujuvaa arkea 1500 ammattilaisen voimin. Täällä kaikilla on mahdollisuus oppia ja kehittää omaa työtään. Me Järvenpäässä innostumme valmentavasta työotteesta, yhteisöohjautuvuudesta, oppimisen mahdollisuuksista sekä joustavasta työkulttuurista.

Haemme Järvenpään kaupungin Rakennusvalvontaan

RAKENNUSTARKASTAJAA (2) vakituiseen virkaan

aloitus sopimuksen mukaan. 

Rakennustarkastajan keskeisimpiin tehtäviin kuuluvat lakisääteiset rakennusvalvontatehtävät. Tehtäviä ovat mm. aloituskokousten, katselmusten ja tarkastusten suorittaminen, asiakasneuvonta, ohjaus rakentamiseen liittyvissä asioissa sekä rakennetun ympäristön valvonta.

Järvenpään rakennusvalvonta kuuluu alan edelläkävijöihin sähköisessä asioinnissa ja tietomallipohjaisen suunnittelun hyödyntämisessä lupa- ja valvontaprosessissa. Järvenpäässä on käytössä sähköinen lupajärjestelmä (lupapiste.fi). Teemme rakennusvalvontayhteistyötä Hyvinkään kaupungin kanssa.

Edellytämme hyvää tietotekniikan hallintaa, suomen kielen suullista ja kirjallista taitoa, hyviä neuvottelu- ja vuorovaikutustaitoja, asiakaspalveluhenkisyyttä, oma-aloitteisuutta ja paineensietokykyä. Työ edellyttää oman auton käyttöä.

Katsomme eduksi kokemuksen rakennus- ja/tai rakennesuunnittelutehtävistä.

Tarjoamme innovatiivisen työskentely-ympäristön sekä itsenäisen työn.

Kelpoisten hakijoiden puuttuessa, voimme täyttää toisen haussa olevan viran määräaikaisesti insinöörikoulutuksen loppuvaiheessa olevalla henkilöllä, mikäli hänellä on aiempaa kokemusta rakennusvalvonnassa työskentelystä.

Lisätietoja tehtävästä antavat johtava rakennustarkastaja Jouni Vastamäki, puh. 040 315 2581, jouni.vastamaki@jarvenpaa.fi sekä rakennusvalvoja Taija Karjalainen, puh. 040 635 1931, taija.karjalainen@jarvenpaa.fi.

Hakuaika päättyy 5.9.2019 klo 15.

Kelpoisuusehdot

Edellytämme soveltuvaa rakennusalan korkeakoulututkintoa tai aikaisempaa rakennusalan insinöörin, rakennusarkkitehdin tai rakennusmestarin tutkintoa sekä kokemusta rakentamiseen liittyvistä tehtävistä. Alkuperäiset opinto- ja työtodistukset esitetään mahdollisen haastattelun yhteydessä.

Palvelussuhteen ehdot

Palkkaus ja muut palvelussuhteen ehdot määräytyvät TS:n mukaan. Virkaan valitun on ennen valinnan vahvistamista toimitettava hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan viimeistään 30 päivän kuluessa valintapäätöksen tiedoksisaannista. Koeaika on kuusi kuukautta. Järvenpään kaupunki on savuton työpaikka

Osaamisalue:

Järvenpään kaupunki

Järvenpää on elinvoimainen 39 000 asukkaan kulttuurikaupunki. Järvenpään kaupungin palveluksessa on noin 2 200 kunta-alan ammattilaista. Kaupungin työyksiköissä kehitetään aktiivisesti hyvää toimintakulttuuria ja huolehditaan henkilöstön työhyvinvoinnista monin tavoin. Työyhteisöjä palkitaan kehittämishankkeista ja tuloksellisesta työstä laatu- ja innovaatiokannustein sekä Sukkela-pikapalkkioin. Henkilöstön työhyvinvointiin panostetaan tarjoamalla henkilöstölle liikunta- ja kulttuuriseteleitä. Järvenpään kaupunki on savuton työpaikka ja henkilöstöä kannustetaan tupakoimattomuuteen.
www.jarvenpaa.fi