Joensuu on noin 77 000 asukkaan vetovoimainen ja rohkeasti uudistuva kaupunki. Meidät tunnetaan yritysmyönteisenä ja vahvojen kansainvälisten yritysten sijoittumispaikkana. Olemme myös monipuolinen ja tasokas opiskelukaupunki. Elinympäristömme on sopivasti tilava ja viihtyisä. Puitteemme touhuta ja kokea elämyksiä myös vapaa-ajalla ovat kohdallaan. Mielestämme meillä asioiden edistäminen tapahtuu joustavan mutkattomasti yhteistyössä organisaatiomme ihmisten, päätöksentekijöiden ja sidosryhmien kanssa. Työnantajana kaupunki on pidetty ja palkittu. 

Nyt 2800 henkilön joukkoomme haetaan

KANSLIAPÄÄLLIKKÖÄ

Vastuualueellesi kuuluvat keskeisinä tehtävinä:

– huolehtia omistajapolitiikan ja konserniohjauksen kehittämisestä sekä konsernin tytäryhteisöjen raportoinnista kaupungille,

– vastata elinkeinojen kehittämiseen liittyvien asioiden valmistelusta,

– vastata työllisyysasioiden hoidosta,

– vastata maahanmuuttajapalveluiden hoidosta,

– johtaa ja valvoa kaupungin hallintotehtävien tehokasta, taloudellista ja lainmukaista hoitoa,

– valvoa kaupunginvaltuuston ja -hallituksen käsiteltävien asioiden valmistelua ja huolehtia niiden päätösten täytäntöönpanosta,

– huolehtia kaupungin kehittämishankemäärärahojen käyttöön liittyvien asioiden valmistelusta,

– vastata kaupungin hankintatoimen järjestämisestä sekä

– huolehtia kaupungin keskusarkistosta sekä arkistoinnin, asiakirjahallinnon ja tiedonhallinnan ohjauksesta ja kehittämisestä.

Tätä hallintopalveluiden kokonaisuutta johdat hyvässä yhteistyössä viiden osaavan eri vastuualueen päällikön, muiden lähiesihenkilöiden ja muun henkilöstön kanssa. Omaa työpanostasi kokonaisuuden johtamisen ohella odotamme erityisesti elinkeinojen kehittämiseen ja kaupunkikonsernin keskeisten yhtiöiden omistajapolitiikkaan sekä konserniohjaukseen liittyvissä asioissa.

Kelpoisuusvaatimuksena on soveltuva ylempi korkeakoulututkinto, hallinto- tai oikeustieteiden osaaminen, alan tuntemus sekä riittävä johtamistaito. Viran täytössä noudatamme luonnollisesti myös perustuslain yleisiä virkanimitysperusteita, joita ovat kyky, taito ja koeteltu kansalaiskunto. Arvostamme paljon luontevia ja vahvoja yhteistyötaitoja.

Kansliapäällikön esimies on kaupunginjohtaja. Kansliapäällikkö on myös kaupungin johtoryhmän jäsen. Töiden aloittamisajankohdan toivomme olevan 2.8.2021 ja palkasta voimme neuvotella.

Meistä on reilua, että uuden kansliapäällikkömme ura meillä alkaa kuuden (6) kuukauden koeajalla. Sinä aikana tavoite on tietenkin tehdä puolin ja toisin paras mahdollinen vaikutelma, ja jatkaa siitä eteenpäinkin antoisaa yhteistä työelämää.

Noudatamme tekemisissämme lakeja ja sopimuksia: siksipä virkaan valitun on ennen viran vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan.  

Lähetäthän hakemuksesi meille viimeistään 10.5.2021 klo 12.00.
Virkaa aiemman hakuajan puitteissa hakeneet huomioidaan virkaa täytettäessä.

Haastattelemme kiinnostavimmat kansliapäällikköehdokkaat 24.5.2021.

Lisätietoja tehtävästä antaa kaupunginjohtaja Kari Karjalainen, puh. 0400 827 357 tai kari.karjalainen@joensuu.fi sekä Eezy Personnelin konsulttijohtaja Ari Juvonen, p. 040 7217799.

Tule meille kansliapäälliköksi – YouTube 

Tiesitkö muuten, että:

  • Joensuun konserniin kuuluu 16 tytäryhtiötä, 11 osakkuusyhteisöä ja kaupunki on mukana kolmessa kuntayhtymässä. Joensuun kaupunkikonsernin vuotuinen kulubudjetti on lähes 800 miljoonaa euroa
  • Olemme tehneet sote-uudistuksen etunojassa. Sosiaali- ja terveyspalvelut sekä pelastuslaitos ovat maakunnassamme omassa kuntayhtymässään.
  • Joensuu on Suomen toiseksi turvallisin kaupunki (poliisin katuturvallisuusindeksi)
  • Joensuussa kolmannes asukkaista on alle 25-vuotiaita
  • Joensuussa on eniten koululaisia ja opiskelijoita suhteutettuna asukasmäärään
  • 96 prosenttia joensuulaisista suosittelisi Joensuuta ystäville ja tuttaville asuinkuntana
  • Yli 90 prosenttia työntekijöistämme on ollut kysyttäessä sitä mieltä, että kaupungilla on hyvä olla töissä
  • Vuonna 2017 Joensuu sai STM:n ja Sitran myöntämän työelämäpalkinnon
  • Joensuussa juodaan maailman parasta vettä
  • Joensuussa 32 prosenttia kaikista arjen matkoista tehdään pyöräillen 

Osaamisalue: ,