Luokanopettajan virka, Noljakan koulu

Virkojen kelpoisuusehdot määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen (KelpoA 986/1998) mukaisesti.

Arvostamme 1) kykyä opettaa kaikilla alakoulun luokka-asteilla, 2) kykyä opettaa englantia sekä 3) kykyä opettaa kaikkia taito- ja taideaineita – erityisesti liikuntaa ja mahdollisesti musiikkia. Vahvuudeksi katsotaan 4) alkuopetukseen erikoistuminen, 5) englannin aineopinnot sekä 6) ICT-osaaminen. Toivomme 7) hyviä yhteistyötaitoja ja kykyä yhteisopettajuuteen sekä 8) halua kokeilla uusia pedagogisia ratkaisuja ja kehittää koulun toimintakulttuuria.

Hakijan tulee vastata yllä mainittuihin hakukriteereihin numeroidusti oman osaamisensa ja näyttöjensä perusteella varsinaisessa hakulomakkeessa (ei liitteessä). Hakija-arviointi tehdään esitettyjen näyttöjen perusteella.

Palkkaus kunnallisten virka- ja työehtosopimusten mukaan.

Virkaan valitun on ennen viran vastaanottamista toimitettava hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan koulutusjohtajalle määrättynä aikana sekä esitettävä nähtäväksi lain 504/2002 mukainen rikosrekisteriote.

Virka täytetään 12.8.2019 tai sopimuksen mukaan.

Työpaikkamme ovat savuttomia.

Virassa on kuuden (6) kuukauden koeaika.

Hakuaika päättyy 17.4.2019 klo 15.00.

Virkaa haetaan sähköisesti Joensuun kaupungin verkkosivuilla osoitteessa: http://www.joensuu.fi/rekrytointi, josta löytyy myös täydellinen hakuilmoitus ja sähköinen hakemuslomake.

Lisätietoja virasta antaa virka-aikana Noljakan koulun rehtori Anne Kilpeläinen sähköpostitse anne.kilpelainen@joensuu.fi tai puhelimitse puh. 050 589 9355.

Osaamisalue: