Tehtäviin kuuluu Maankäyttö- ja rakennuslain määrittelemät rakennusvalvonnan viranomaistehtävät. Sisältäen muun muassa rakennushankkeeseen ryhtyvien ja suunnittelijoiden ohjausta ja neuvontaa. Rakennuslupapäätöksien tekemistä ja lupavalmistelua. Rakennustarkastajan sijaisena toimiminen. Aloituskokouksien pitämistä. Rakennuslupapäätöksissä edellytettyjen katselmusten suorittamista. Kohteiden jälkivalvontaa, rakennetun ympäristön valvontaa sekä muita rakennusvalvonnan tehtäviä.

Kelpoisuusehtona virkaan on vähintään talonrakennusalan AMK insinöörin tutkinto tai aiempi opistoasteen tutkinto.

Hakijalta edellytetään riittävää kokemusta rakennussuunnitteluun ja rakennustyön suoritukseen liittyvissä tehtävistä, tietoteknisiä valmiuksia sekä hyviä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja. Kokemus rakennesuunnittelusta katsotaan eduksi.

Palkkaus kunnallisten virka- ja työehtosopimusten mukaan.

Virkaan valitun on ennen viran vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus.

Viran hoito edellyttää oman auton käyttöä.

Virka täytetään 01.11.2019 tai sopimuksen mukaan.

Työpaikkamme ovat savuttomia.

Virassa on kuuden (6) kuukauden koeaika.

Hakuaika päättyy 02.09.2019 klo 15.00.

Virkaa haetaan sähköisesti Joensuun kaupungin verkkosivuilla osoitteessa: http://www.joensuu.fi/rekrytointi, josta löytyy myös täydellinen hakuilmoitus ja sähköinen hakemuslomake.

Lisätietoja virasta antaa virka-aikana rakennustarkastaja Jukka Hyttinen puh. 0503306295, sähköposti: jukka.hyttinen@joensuu.fi

Osaamisalue: