Joensuun kaupungin viestintä- ja tapahtumapalvelut vastaa Joensuun kaupungin viestinnästä, markkinoinnista, matkailusta ja tapahtumien edistämisestä. Viestintä- ja tapahtumapalveluiden toiminnassa yhdistyy kaupungin viestinnän toteutus ja kehittäminen sekä Joensuun kaupungin vetovoiman kehittäminen markkinoinnin ja matkailun avulla. Osana viestintä- ja tapahtumapalvelua ovat myös kaupungin alueella järjestettävien tapahtumien avustaminen, kumppanuuksien edistäminen, lupavalmistelu, tapahtumamarkkinointi ja muut tapahtumakenttää edistävät toimet. Viestintä- ja tapahtumapalveluiden keskiössä on palvella asiakaslähtöisesti.

Joensuun kaupungin viestintä- ja tapahtumapalvelut etsivät tiimiinsä verkkotuottajaa toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen.

Verkkotuottaja kehittää kanssamme Joensuun kaupungin verkkoviestinnästä entistä asiakaslähtöisempää ja saavutettavampaa. Verkkotuottaja antaa panoksensa kaikkiin viestintä- ja tapahtumapalveluiden tietojärjestelmiin. Verkkosivujen ja eri järjestelmien ylläpito, kehittäminen ja sisällöntuotanto ovat jatkossakin verkkotuottajan työtä. Osana verkkoviestinnän kokonaisuutta verkkotuottaja ylläpitää kaupungin sosiaalisen median kanavia ja toimii yhtenä keskeisenä hallinnoijana kaupungin intranetissä. Työhön kuuluu myös kaupungin työntekijöiden verkkoviestinnän osaamisen kehittäminen.

Verkkotuottajan keskeiset tehtävät ovat mm.:
– Kaupungin verkkosivujen kehittäminen, koordinointi ja laadun valvonta
– Viestintä- ja tapahtumapalveluiden eri järjestelmien ylläpidon ja pääkäyttäjyyden tehtäviä
– Analytiikan ja raportoinnin kehittäminen
– Kaupungin sisäisen verkkoviestinnän (intranet) kehittäminen ja koordinointi
– Sosiaalisen median kanavien koordinaatio
– Verkkoviestinnän koulutukset henkilöstölle
– Kaupungin viestintään liittyvät yleiset tehtävät
– Muut työnantajan määräämät tehtävät

Verkkotuottajalta edellytetään:
– soveltuvaa koulutusta, mutta vähintään alempaa korkeakoulututkintoa
– näyttöjä onnistuneista verkkosivujen ja tietojärjestelmien uudistustyöstä
– kokemusta verkkosivujen konseptoinnista
– näyttöjä sosiaalisen median kanavahallinnasta ja sisällöntuotannosta
– kokemusta tiedottamistyöstä
– hyviä vuorovaikutus- ja asiakaspalvelutaitoja
– hyviä suullisia ja kirjallisia viestintätaitoja
– vähintään englanninkielen suullista ja kirjallista taitoa
 
Arvostamme:
– kokemusta laajasta verkkoratkaisujen suunnittelusta ja toteutuksesta
– kokemusta Liferay ja Sharepoint järjestelmistä ja niiden kehittämisestä
– kokemusta O365-pilvipalvelusta
– hyviä verkostoja ja kokonaisuuden hahmottamiskykyä
– digitaalisen markkinoinnin ja analytiikan osaamista
– kykyä työskennellä osana tiimiä ja verkostomaisessa toimintaympäristössä
– paineensietokykyä ja joustavuutta
 
Verkkotuottajan työsuhde on toistaiseksi voimassa oleva ja työ alkaa 1.1.2020.
Tehtävässä noudatetaan kuuden (6) kuukauden koeaikaa.
Palkkaus kunnallisten virka- ja työehtosopimusten mukaan.
Työpaikkamme ovat savuttomia.

Tehtävää haetaan sähköisesti Joensuun kaupungin verkkosivuilla osoitteessa: www.joensuu.fi/rekrytointi, josta löytyy myös täydellinen hakuilmoitus ja sähköinen hakemuslomake. Haastattelut pidetään viikolla 48.
 
Lisätietoa työtehtävästä:
Markkinointijohtaja Markku Pyykkönen, puh. 050 340 5826, sähköposti markku.pyykkonen@joensuu.fi 

Osaamisalue: ,