Joensuu on noin 77 000 asukkaan kaupunki, jossa on helppo hengittää. Meillä arki sujuu ja luonto voimaannuttaa. Toiminta-ajatuksemme on olla idän houkuttelevin kaupunki ja mahdollistaa unelmasi kasvukaupungissa. Rakennamme kaupunkiamme ja palvelujamme niin, että ne palvelevat joensuulaisia mahdollisimman hyvin. Toimimme yhdessä, yhdenvertaisesti, rohkeasti ja kestävästi. Työnantajana kaupunki on pidetty ja palkittu.

Nyt 2 800 henkilön joukkoomme haetaan

viestintäpäällikköä

Hyvä yhteispeli on kaiken tekemisen äiti ja isä: tehtävä vaatii erinomaisia vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja. Ilman erinomaisia kirjallisia ja verbaalisia viestintätaitoja hommasta ei selviä. Ja kielitaitoakin varmasti tarvitaan. Arvostamme konkreettisia näyttöjä läpiviedyistä laajoista viestinnän hankkeista. Näytöt viestinnän vaikuttavuuden arvioinnista ja mittaamisesta katsotaan eduksi. Kelpoisuusvaatimus tehtävään on soveltuva korkeakoulututkinto sekä monipuolinen kokemus soveltuvista vastuullisista, laajoista ja monikanavaisista viestintäkokonaisuuksista.

Viestintäpäällikön tehtävänä on

 • vastata kaupungin viestintästrategian uudistamisesta ja toimeenpanosta
 • koordinoida sekä organisoida kaupungin viestintää yhteistyössä viestintä- ja tapahtumapalveluiden sekä kaupungin viestintää tekevien työntekijöiden kanssa
 • koordinoida, suunnitella ja toteuttaa kaupungin strategisten hankkeiden viestintää
 • kehittää kaupungin päätöksistä viestimistä eri kohderyhmille monikanavaisesti
 • toimia Joensuun Uutiset -kaupunkitiedotuslehden päätoimittajana sekä kehittää kaupungin tiedotuslehden sisältöä ja monikanavaisuutta
 • päivittäisen viestinnän suunnittelu ja sisällöntuotanto
 • vastata kaupungin kriisiviestinnästä ja kriisiviestintäsuunnitelmasta markkinointijohtajan kanssa
 • muut mahdolliset ajankohtaiset, työnantajan osoittamat tehtävät

Arvostamme

 • vankkaa kokemusta tämän päivän digitaalisten viestintävälineiden ja kanavien hallinnasta sekä käytöstä
 • ymmärrystä verkkopalveluiden digitaalisesta saavutettavuudesta
 • näyttöjä viestinnän vaikuttavuuden arvioinnista ja mittaamisesta
 • kokemusta sidosryhmä- ja vaikuttajaviestinnän toteuttamisesta

Työtä ei tehdä yksin, vaan osana kaupungin viestintä- ja tapahtumapalvelut -tiimiä, jossa työskentelee tulevan viestintäpäällikön kanssa tällä hetkellä lähes kymmenen henkilöä. Tiimin tekeminen liittyy kaupungin viestinnän, markkinoinnin, matkailun ja tapahtumien edistämiseen. Lisäksi kaupungin organisaatiossa toimii eri toimialoilla ja palveluissa kymmeniä viestintää tekeviä työntekijöitä, jotka ovat keskeinen osa viestintäpäällikön ja koko tiimin yhteistyöverkostoa.

Töiden aloittamisajankohdasta ja palkasta voimme neuvotella. 

Työ alkaa mahdollisimman pian valinnan jälkeen kuuden (6) kuukauden koeajalla. Tuona aikana tavoitteena on molemmin puolin tehdä paras mahdollinen vaikutelma, jotta siitä eteenpäinkin yhteinen työelämä jatkuisi antoisana. Virkaan valitun tulee esittää hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan ennen valinnan vahvistamista. Työpaikkamme ovat savuttomia.

Millainen kaupunki Joensuu? Tutustu Joensuun kaupungin kehittämisen sekä viestinnän päälinjauksiin:

Joensuun kaupunki on juuri uudistanut konsernistrategian, joka löytyy verkko-osoitteesta: https://www.joensuu.fi/joensuun-konsernin-strategiat

Joensuun kaupungin viestinnän käsikirja tiivistää viestinnän tekemisen tapaa. Tutustu viestinnän käsikirjaan täällä: https://www.joensuu.fi/web/viestinnan-kasikirja

Yhtenä tiedottamisen välineenä kaupungilla on Joensuun Uutiset -kaupunkitiedotuslehti. Siihen voit tutustua täällä: http://www.joensuunuutiset.fi/

Joensuulaisille onnea tuottavat luonto, toiset ihmiset ja kaupungin palvelut. Lue lisää, mitä joensuulaiset ovat mieltä kotikaupungistaan: www.joensuu.fi/jokaisen-joensuu

Millainen on puolestaan Joensuun tarina? Lisätietoa Joensuun taustasta ja tarinasta löytyy juuri avatuilta Visit Joensuu -verkkosivuilta: https://www.visitjoensuu.fi/fi-FI/topic/6037d4aed6f09f25ba65ea8c?mode=blogs&count=9

Lähetä hakemuksesi viimeistään maanantaihin 24.1.2022 kello 15 mennessä. Työhaastattelut pidetään torstaina 10.2.2022 ja haastatteluajat sovitaan tarkemmin haastateltavien kanssa. Haastatteluihin kutsuttaville toimitetaan tehtäväksi ennakkotehtävä ohjeineen 24.1.2022 jälkeen.

Lisätietoja tehtävästä antaa markkinointijohtaja Markku Pyykkönen, puh. 050 340 5826, markku.pyykkonen@joensuu.fi

Tiesitkö muuten, että:

 • Joensuun konserniin kuuluu 16 tytäryhtiötä, 11 osakkuusyhteisöä ja kaupunki on mukana kolmessa kuntayhtymässä. Joensuun kaupunkikonsernin vuotuinen kulubudjetti on lähes 800 miljoonaa euroa
 • Olemme tehneet sote-uudistuksen etunojassa. Sosiaali- ja terveyspalvelut sekä pelastuslaitos ovat maakunnassamme omassa kuntayhtymässään.
 • Joensuu on Suomen toiseksi turvallisin kaupunki (poliisin katuturvallisuusindeksi)
 • Joensuussa kolmannes asukkaista on alle 30-vuotiaita
 • Joensuussa on eniten koululaisia ja opiskelijoita suhteutettuna asukasmäärään
 • 97 prosenttia joensuulaisista suosittelisi Joensuuta ystäville ja tuttaville asuinkuntana
 • Yli 90 prosenttia työntekijöistämme on ollut kysyttäessä sitä mieltä, että kaupungilla on hyvä olla töissä
 • Vuonna 2017 Joensuu sai STM:n ja Sitran myöntämän työelämäpalkinnon
 • Joensuussa juodaan maailman parasta vettä
 • Joensuussa 32 prosenttia kaikista arjen matkoista tehdään pyöräillen
 • Joensuu on valittu vuoden 2021 ilmastokunnaksi ja tavoittelee hiilineutraaliutta vuoteen 2025 mennessä

Osaamisalue: