Kårkulla samkommun rekryterar 

EN HÄLSOVÅRDARE (1260) 

i heltid till regionen mellersta Nyland, med placering på omsorgsbyrån i Helsingfors. Anställningen inleds enligt överenskommelse. 

Hälsovårdaren bär helhetsansvaret för det hälsofrämjande arbetet i regionen, vaccinationer, LOVe, läkemedelshanteringen på enheterna samt koordinering av läkarmottagningarna på omsorgsbyrån samt arbetet kring rehabiliteringsplaner. Arbetstiden är 8-16.

Hälsovårdaren arbetar utgående från ett socialpedagogiskt- och personcentrerat arbetssätt, är sakkunnig samt innehar en förmåga att koordinera. Viktiga värderingar som styr vårt arbetssätt är brukarens delaktighet, självbestämmande och valfrihet. 

Behörighetsvillkoren för en hälsovårdare är hälsovårdarkompetens (enligt lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården 559/1994) och den sökande bör uppvisa ett intyg över registrering hos Valvira. Goda kunskaper i svenska och nöjaktiga kunskaper i finska krävs. 

Lön utbetalas enligt kollektivavtalet AKTA, 2826,78 euro och anställningen inleds med prövotid. I uppgiften krävs ett vaccinationsskydd i enlighet med lagen om smittsamma sjukdomar (§48 1227/2016) och ett utdrag ur straffregistret. 

Svenskspråkig ansökan med CV riktas till regionchef Ingela Lindholm och lämnas in via samkommunens elektroniska rekryteringssystem. Ansökan kan även sändas per post till Omsorgsbyrån i Helsingfors, Byholmsgränden 7 A, 00580 Helsingfors och ska vara oss tillhanda senast den 11.10.2020.  

Närmare information ger regionchef Ingela Lindholm, ingela.lindholm@karkulla.fi eller 0247 431 305. 

Organisationsbeskrivning: 

Kårkulla samkommun ger service till svenskspråkiga personer med funktionsnedsättning och är en av Svenskfinlands största arbetsgivare med ca 1000 anställda. Verksamhetens syfte är att säkra en kvalitativt god omsorg och målet är att vara en attraktiv och modern arbetsplats som har en god personalpolitik. Nyckelorden för samkommunens värdegrund är Begriplighet, Hanterbarhet och Meningsfullhet. Värdegrunden återspeglas i personalstrategin och därigenom i det dagliga arbetet.

Osaamisalue: