Kårkulla samkommun rekryterar  

EN LÄROAVTALSSTUDERANDE (673)

i heltid till Kyrkslätts serviceenhet. Anställningen är för tiden 24.8.2020-17.6.2022 eller enligt överenskommelse.  

Kyrkslätt serviceenhet består av ett gruppboende för seniorer med fem platser, fem lägenheter och en korttidsplats som är placerade i ett egnahemshus byggt av Kårkulla. Nu rekryteras en person som är intresserad av att studera sig en examen inom social- och hälsovårdsbranschen via läroavtal.

Goda kunskaper i svenska och nöjaktiga kunskaper i finska krävs. 

Lön utbetalas enligt kollektivavtalet AKTA och anställningen inleds med prövotid. I uppgiften krävs ett vaccinationsskydd i enlighet med lagen om smittsamma sjukdomar (§48 1227/2016) och ett utdrag ur straffregistret (om man i väsentlig grad arbetar med barn). 

Svenskspråkig ansökan med CV riktas till regionchef Ingela Lindholm och lämnas in via samkommunens elektroniska rekryteringssystem. Ansökan kan även sändas per post till Sabrije Avdi, Rågränden 4, 02400 Kyrkslätt och ska vara oss tillhanda senast den 3.6.2020.

Närmare information om läroavtalet ger enhetschef Sabrije Avdi, sabrije.avdi@karkulla.fi eller 0247 431 532.

Organisationsbeskrivning:
Kårkulla samkommun ger service till svenskspråkiga personer med funktionsnedsättning och är en av Svenskfinlands största arbetsgivare med ca 1000 anställda. Verksamhetens syfte är att säkra en kvalitativt god omsorg och målet är att vara en attraktiv och modern arbetsplats som har en god personalpolitik. Nyckelorden för samkommunens värdegrund är Begriplighet, Hanterbarhet och Meningsfullhet. Värdegrunden återspeglas i personalstrategin och därigenom i det dagliga arbetet.  

22.1.2020

Osaamisalue: