Kårkulla samkommun rekryterar

TVÅ VÅRDARE(627, 1082)

i heltid till Flemingsgatans serviceenhet i Ekenäs. Anställningen inleds enligt överenskommelse.

Flemingsgatans serviceenhet är beläget på Flemingsgatan 1 i Ekenäs. Till enheten hör tre gruppboenden i samma hus samt ett stödboende.

Du arbetar utgående från ett socialpedagogiskt- och personcentrerat arbetssätt. Viktiga värderingar som styr vårt arbetssätt är brukarens delaktighet, självbestämmande och valfrihet.

Behörighetsvillkoren för en vårdare är lämplig yrkesexamen (närvårdare eller motsvarande) och den sökande bör uppvisa ett intyg över registrering hos Valvira. Goda kunskaper i svenska och nöjaktiga kunskaper i finska krävs. Läs mera om behörighetsvillkoren under följande länk: http://www.karkulla.fi/assets/behorighetsvillkor.p…

Lön utbetalas enligt kollektivavtalet AKTA och anställningen inleds med prövotid. I uppgiften krävs ett vaccinationsskydd i enlighet med lagen om smittsamma sjukdomar (§48 1227/2016) och ett utdrag ur straffregistret (om man i väsentlig grad arbetar med barn).

Svenskspråkig ansökan med CV riktas till regionchef Trude Jansson-Wenberg och lämnas in via samkommunens elektroniska rekryteringssystem. Ansökan kan även sändas per post till Trude Jansson-Wenberg, Norra strandgatan 19, 10600 Ekenäs och ska vara oss tillhanda senast den 28.10.2020.  Ansökningstiden förlängs, tidigare ansökningar beaktas.

Närmare information ger enhetschef Sofia Wickström, tfn 0247 431 487, sofia.wickstrom@karkulla.fi.

Organisationsbeskrivning:

Kårkulla samkommun ger service till svenskspråkiga personer med funktionsnedsättning och är en av Svenskfinlands största arbetsgivare med ca 1000 anställda. Verksamhetens syfte är att säkra en kvalitativt god omsorg och målet är att vara en attraktiv och modern arbetsplats som har en god personalpolitik. Nyckelorden för samkommunens värdegrund är Begriplighet, Hanterbarhet och Meningsfullhet. Värdegrunden återspeglas i personalstrategin och därigenom i det dagliga arbetet.

21.8.2020

 

Sökord: vårdbranschen, hoitoala, hoitaja, lähihoitaja

Osaamisalue: