Kårkulla samkommun rekryterar

EN VÅRDARE (805)

i deltid 52,29% till Bennäs serviceenhet i Pedersöre. Anställningen inleds 31.8.2020 eller enligt överenskommelse.

Till Bennäs serviceenhet hör förutom daglig verksamhet två boendeenheter, Bennäs lägenhetsboende och Lövö boende. Befattningen är i första hand placerad på boendeenheten Bennäs lägenhetsboende.

Som vårdare stöder och hjälper du brukaren i det egna hemmet att klara de vardagliga sysslorna.

Du arbetar utgående från ett socialpedagogiskt- och personcentrerat arbetssätt. Viktiga värderingar som styr vårt arbetssätt är brukarens delaktighet, självbestämmande och valfrihet.

Behörighetsvillkoren för en vårdare är lämplig yrkesexamen (närvårdare eller motsvarande) och den sökande bör uppvisa ett intyg över registrering hos Valvira. Goda kunskaper i svenska och nöjaktiga kunskaper i finska krävs. Läs mera om behörighetsvillkoren under följande länk: http://www.karkulla.fi/assets/behorighetsvillkor.p…

Lön utbetalas enligt kollektivavtalet AKTA och anställningen inleds med prövotid. I uppgiften krävs ett vaccinationsskydd i enlighet med lagen om smittsamma sjukdomar (§48 1227/2016).

Svenskspråkig ansökan med CV riktas till regionschef Ann-Catrine Vuolle och lämnas in via samkommunens elektroniska rekryteringssystem. Ansökan kan även sändas per post till Omsorgsbyrån i Jakobstad Stationsvägen 1, 68600 Jakobstad och ska vara oss tillhanda senast den 9.8.2020.

Närmare information ger vikarierande enhetschef Mia Laakoli-Fors, tfn 0247 431 364 (mlaafors@karkulla.fi).

Organisationsbeskrivning:

Kårkulla samkommun ger service till svenskspråkiga personer med funktionsnedsättning och är en av Svenskfinlands största arbetsgivare med ca 1000 anställda. Verksamhetens syfte är att säkra en kvalitativt god omsorg och målet är att vara en attraktiv och modern arbetsplats som har en god personalpolitik. Nyckelorden för samkommunens värdegrund är Begriplighet, Hanterbarhet och Meningsfullhet. Värdegrunden återspeglas i personalstrategin och därigenom i det dagliga arbetet.

22.5.2020

 

Sökord: vårdbranschen, hoitoala, hoitaja, lähihoitaja

Osaamisalue: