Kårkulla samkommun rekryterar

TVÅ VÅRDARE (1464, 1466)

i heltid till Kronans serviceenhet i Vasa. Anställningarna inleds enligt överenskommelse.

Till Kronans serviceenhet hör Vasa boende i Hemstrand och Storsvedens boende i Sundom. Du kommer i första hand att ingå i ett team som jobbar kring en brukare som bor i egen lägenhet i Sundom. Arbetet är 3-skiftsarbete.

Du arbetar utgående från ett socialpedagogiskt- och personcentrerat arbetssätt. Viktiga värderingar som styr vårt arbetssätt är brukarens delaktighet, självbestämmande och valfrihet.

Behörighetsvillkoren för en vårdare är lämplig yrkesexamen (närvårdare eller motsvarande) och den sökande bör uppvisa ett intyg över registrering hos Valvira. Goda kunskaper i svenska och nöjaktiga kunskaper i finska krävs. Läs mera om behörighetsvillkoren under följande länk: http://www.karkulla.fi/assets/behorighetsvillkor.p…

Lön utbetalas enligt kollektivavtalet AKTA och anställningen inleds med prövotid. I uppgiften krävs ett vaccinationsskydd i enlighet med lagen om smittsamma sjukdomar (§48 1227/2016). 

Svenskspråkig ansökan med CV riktas till regionchef Kita Westerlund och lämnas in via samkommunens elektroniska rekryteringssystem. Ansökan kan även sändas per post till Omsorgsbyrån i Vasa, Fredsgatan 16 b vån 2, 65100 Vasa och ska vara oss tillhanda senast den 8.6.2020. 

Närmare information ger enhetschef Ann-Katrin Hietanen, 0247 431 361 eller ann-katrin.hietanen@karkulla.fi 

Organisationsbeskrivning:

Kårkulla samkommun ger service till svenskspråkiga personer med funktionsnedsättning och är en av Svenskfinlands största arbetsgivare med ca 1000 anställda. Verksamhetens syfte är att säkra en kvalitativt god omsorg och målet är att vara en attraktiv och modern arbetsplats som har en god personalpolitik. Nyckelorden för samkommunens värdegrund är Begriplighet, Hanterbarhet och Meningsfullhet. Värdegrunden återspeglas i personalstrategin och därigenom i det dagliga arbetet.

6.5.2020

Sökord: vårdbranschen, hoitoala, hoitaja, lähihoitaja

Osaamisalue: