Kårkulla samkommun rekryterar

EN VÅRDARE (1177)

i deltid (77,29% ) till Kvalita serviceenhet i Korsholm. Anställningen inleds enligt överenskommelse.

På Kvalita serviceenhet arbetar och handleder vi utgående från den enskilda brukarens behov av stöd och handledning. Du arbetar utgående från ett socialpedagogiskt- och personcentrerat arbetssätt. Viktiga värderingar som styr vårt arbetssätt är brukarens delaktighet, självbestämmande och valfrihet. Arbetet är ett omväxlande periodarbete.

Behörighetsvillkoren för en vårdare är lämplig yrkesexamen (närvårdare eller motsvarande) och den sökande bör uppvisa ett intyg över registrering hos Valvira. Goda kunskaper i svenska och nöjaktiga kunskaper i finska krävs. Läs mera om behörighetsvillkoren under följande länk: http://www.karkulla.fi/assets/behorighetsvillkor.p…

Lön utbetalas enligt kollektivavtalet AKTA och anställningen inleds med prövotid. I uppgiften krävs ett vaccinationsskydd i enlighet med lagen om smittsamma sjukdomar (§48 1227/2016) och ett utdrag ur straffregistret (om man i väsentlig grad arbetar med barn). Den valda bör uppvisa ett läkarintyg över sin hälsa.

Svenskspråkig ansökan med CV riktas till regionchef Kita Westerlund och lämnas in via samkommunens elektroniska rekryteringssystem. Ansökan kan även sändas per post till Omsorgsbyrån i Vasa, Fredsgatan 16B vån 2, 65100 Vasa och ska vara oss tillhanda senast den 2.7.2020

Närmare information ger regionchef Kita Westerlund, tfn 0247 431 600 eller kita.westerlund@karkulla.fi

Organisationsbeskrivning:

Kårkulla samkommun ger service till svenskspråkiga personer med funktionsnedsättning och är en av Svenskfinlands största arbetsgivare med ca 1000 anställda. Verksamhetens syfte är att säkra en kvalitativt god omsorg och målet är att vara en attraktiv och modern arbetsplats som har en god personalpolitik. Nyckelorden för samkommunens värdegrund är Begriplighet, Hanterbarhet och Meningsfullhet. Värdegrunden återspeglas i personalstrategin och därigenom i det dagliga arbetet.

15.5.2020

 

Sökord: vårdbranschen, hoitoala, hoitaja, lähihoitaja

Osaamisalue: