Kårkulla samkommun rekryterar

EN VÅRDARE (1180)

i heltid till Kyrkslätts serviceenhet för tiden 11.1.2021-31.5.2021. Anställningen inleds 11.1.2021 eller enligt överenskommelse. Arbetet är periodarbete.

Kyrkslätt serviceenhet består av ett gruppboende för seniorer.  Enheten är liten och hemtrevlig och finns i ett egnahemshus. Vi har fem platser, fem lägenheter och en korttidsplats. Personalstyrkan består av åtta heltidsbefattningar och en deltidsbefattning. Enheten har bemanning dygnet runt.

Som person är du empatisk och har ett engagemang för människor med behov av särskilt stöd. Du arbetar utgående från ett socialpedagogiskt- och personcentrerat arbetssätt. Viktiga värderingar som styr vårt arbetssätt är brukarens delaktighet, självbestämmande och valfrihet.

Behörighetsvillkoren för en vårdare är lämplig yrkesexamen (närvårdare eller motsvarande) och den sökande bör uppvisa ett intyg över registrering hos Valvira. Goda kunskaper i svenska och nöjaktiga kunskaper i finska krävs.

Lön utbetalas enligt kollektivavtalet AKTA och anställningen inleds med prövotid. I uppgiften krävs ett vaccinationsskydd i enlighet med lagen om smittsamma sjukdomar (§48 1227/2016).

Svenskspråkig ansökan med CV riktas till enhetschef Sabrije Avdi och lämnas in via samkommunens elektroniska rekryteringssystem. Ansökan kan även sändas per post till Kyrkslätts serviceenhet, Sabrije Avdi, Rågränden 4, 02400 Kyrkslätt och ska vara oss tillhanda senast den 16.12.2020. 

Närmare information ger enhetschef Sabrije Avdi, sabrije.avdi@karkulla.fi eller 0247 431 532.

Organisationsbeskrivning:

Kårkulla samkommun ger service till svenskspråkiga personer med funktionsnedsättning och är en av Svenskfinlands största arbetsgivare med ca 1000 anställda. Verksamhetens syfte är att säkra en kvalitativt god omsorg och målet är att vara en attraktiv och modern arbetsplats som har en god personalpolitik. Nyckelorden för samkommunens värdegrund är Begriplighet, Hanterbarhet och Meningsfullhet. Värdegrunden återspeglas i personalstrategin och därigenom i det dagliga arbetet.

2.12.2020

 

Sökord: vårdbranschen, hoitoala, hoitaja, lähihoitaja

Osaamisalue: