Kårkulla samkommun rekryterar

EN VÅRDARE (1285)

i heltid för tiden 10.12.2020-22.10.2021 till Majparkens serviceenhet i Helsingfors. Anställningen inleds 10.12.2020 eller enligt överenskommelse. Arbetet är periodarbete.

Majparkens serviceenhet finns på Byholmsgränden i Arabiastranden. Enheten öppnade 2013 och har totalt 20 invånare. Majparken erbjuder hemlik boendeverksamhet som är brukarcentrerad och grundar sig på brukarens egna önskemål och behov. Tillsammans jobbar vi för att bygga upp en trygg och stimulerande hemmiljö med meningsfull sysselsättning. 

Du arbetar utgående från ett socialpedagogiskt- och personcentrerat arbetssätt. Viktiga värderingar som styr vårt arbetssätt är brukarens delaktighet, självbestämmande och valfrihet. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och söker dig som är empatisk, har ett gott bemötande och en öppen attityd. 

Behörighetsvillkoren för en vårdare är lämplig yrkesexamen (närvårdare eller motsvarande) och den sökande bör uppvisa ett intyg över registrering hos Valvira. Goda kunskaper i svenska och nöjaktiga kunskaper i finska krävs.

Lön utbetalas enligt kollektivavtalet AKTA och anställningen inleds med prövotid. I uppgiften krävs ett vaccinationsskydd i enlighet med lagen om smittsamma sjukdomar (§48 1227/2016) och ett utdrag ur straffregistret (om man i väsentlig grad arbetar med barn). 

Svenskspråkig ansökan med CV riktas till regionchef Ingela Lindholm och lämnas in via samkommunens elektroniska rekryteringssystem. Ansökan kan även sändas per post till Omsorgsbyrån i Helsingfors, Byholmsgränden 7A, 00580 Helsingfors och ska vara oss tillhanda senast den 27.11.2020. 

Närmare information ger enhetschef Kim Meller, tfn 0247 431 401, kim.meller@karkulla.fi.

Organisationsbeskrivning:

Kårkulla samkommun ger service till svenskspråkiga personer med funktionsnedsättning och är en av Svenskfinlands största arbetsgivare med ca 1000 anställda. Verksamhetens syfte är att säkra en kvalitativt god omsorg och målet är att vara en attraktiv och modern arbetsplats som har en god personalpolitik. Nyckelorden för samkommunens värdegrund är Begriplighet, Hanterbarhet och Meningsfullhet. Värdegrunden återspeglas i personalstrategin och därigenom i det dagliga arbetet.

13.11.2020

Osaamisalue: