Kårkulla samkommun rekryterar

EN VÅRDARE (1007)

i heltid till Västerledens serviceenhet i Grankulla. Anställningen inleds 1.8.2020 eller enligt överenskommelse.

Västerledens serviceenhet är en boendeenhet med två verksamhetspunkter, denna befattning är placerad på Grankullaboendet. 

Behörighetsvillkoren för en vårdare är lämplig yrkesexamen (närvårdare eller motsvarande) och den sökande bör uppvisa ett intyg över registrering hos Valvira. Goda kunskaper i svenska och nöjaktiga kunskaper i finska krävs. Läs mera om behörighetsvillkoren under följande länk: http://www.karkulla.fi/assets/behorighetsvillkor.p…

Lön utbetalas enligt kollektivavtalet AKTA och anställningen inleds med prövotid. I uppgiften krävs ett vaccinationsskydd i enlighet med lagen om smittsamma sjukdomar (§48 1227/2016) och ett utdrag ur straffregistret (om man i väsentlig grad arbetar med barn). Den valda bör uppvisa ett läkarintyg över sin hälsa.

Svenskspråkig ansökan med CV riktas till  regionchef Ingela Lindholm och lämnas in via samkommunens elektroniska rekryteringssystem. Ansökan kan även sändas per post till Omsorgsbyrån i Helsingfors, Byholmsgränden 7 a, 00580 Helsingfors och ska vara oss tillhanda senast den 5.6.2020. 

Närmare information ger enhetschef Juanita Weckman,  tfn 0247431359 eller juanita.weckman@karkulla.fi

Organisationsbeskrivning:

Kårkulla samkommun ger service till svenskspråkiga personer med funktionsnedsättning och är en av Svenskfinlands största arbetsgivare med ca 1000 anställda. Verksamhetens syfte är att säkra en kvalitativt god omsorg och målet är att vara en attraktiv och modern arbetsplats som har en god personalpolitik. Nyckelorden för samkommunens värdegrund är Begriplighet, Hanterbarhet och Meningsfullhet. Värdegrunden återspeglas i personalstrategin och därigenom i det dagliga arbetet.

22.5.2020

Osaamisalue: