Luumäen kunnassa on haettavana

HALLINTOJOHTAJAN virka

Hallintojohtaja toimii hallinto-osaston osastopäällikkönä ja on kunnan johtoryhmän jäsen. Hallintojohtajan keskeisiä tehtäviä ovat valtuuston ja hallituksen sihteerin tehtävät ja niissä käsiteltävien asioiden valmistelu. Hallintojohtaja vastaa talousarvion ja taloussuunnitelman valmistelusta ja niiden toteutumisen seurannasta sekä toimii kunnan KT-yhteyshenkilönä.

Hallintojohtajan virkaan valittavalta vaaditaan tehtävään soveltuvaa korkeakoulututkintoa sekä kokemusta julkisen hallinnon sihteerin tehtävissä tai muissa vaativissa kunnallishallinnon toimistotehtävissä. Arvostamme hyvää kuntatalouden tuntemusta ja kokemusta henkilöstöhallinnon tehtävistä.

Eduksi luetaan liiketoimintaosaaminen sekä juridiikan tuntemus.

Palvelussuhteen ehdot määräytyvät kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen mukaan. Hakijat voivat esittää myös oman palkkatoivomuksensa. Virkaan valitun on valinnan vahvistamista varten esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan. Virka täytetään toistaiseksi ja viran täyttämisessä noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa.

Luumäen kunnanvaltuustolle osoitetut hakemukset ansioluetteloineen tulee toimittaa 15.2.2019 klo 15.00 mennessä osoitteella: Luumäen kunnanhallitus, Linnalantie 33, 54500 Taavetti. Hakemukset voi toimittaa myös sähköpostitse osoitteeseen kunta@luumaki.fi.

Lisätietoja antavat:

Kunnanjohtaja Anne Ukkonen p. 040 – 545 4594, anne.ukkonen@luumaki.fi

Hallintojohtaja Helena Metsämuuronen p. 040 – 189 3340, helena.metsamuuronen@luumaki.fi

Kunnanhallituksen puheenjohtaja Antti Rämä p. 040 – 040-569 0256, antti.rama@luumaki.fi

Luumäellä 18. tammikuuta 2019

Luumäen kunnanhallitus

Osaamisalue: