Me Metsähallituksessa kasvatamme huomista. Hoidamme ja suojelemme luontoa, luomme mahdollisuuksia vastuulliselle liiketoiminnalle, tuotamme kestävästi hoidetuista metsistä uusiutuvaa raaka-ainetta sekä tarjoamme mahdollisuuksia nauttia luonnosta retkeillen ja eräillen. Miljoonat ihmiset saavat työstämme iloa, terveyttä ja hyvinvointia. Meitä on yli tuhat ympäri Suomen, liity osaksi monimuotoista joukkoamme.

Metsähallitus hoitaa sille säädetyt julkiset hallintotehtävät liiketoiminnasta eriytetyssä julkisia hallintotehtävia (JHT) hoitavassa yksikössä (Luontopalvelut ja Eräpalvelut). Metsähallituksen julkisista hallintotehtävistä keskeisimpiä ovat valtion luonnonsuojelu-, erämaa- ja retkeilyalueiden hoito ja käytön ohjaus, mukaan lukien vesien ja merien suojelun sekä kulttuuriympäristön ja rakennusperinnön hoidon tehtävät, sekä eräpalvelut, joihin kuuluvat metsästys-, kalastus- ja maastoliikenneasiat sekä erävalvonta. Paikkatietojärjestelmät ovat toimintamme merkittävä tukiranka ja Uljas-paikkatietojärjestelmäkokonaisuus palvelee koko valtion luonnonsuojeluhallintoa.

Haemme joukkoomme JHT:n Digi- ja asiakkuudet -yksikköön palvelualueen päällikköä (paikkatieto/ tietohallinto) vakituiseen työsuhteeseen

Palvelualueen päällikkönä johdat uudessa yksikössä 10 hengen asiantuntijatiimiä, joka työskentelee paikkatietojärjestelmien kehittämisen ja ylläpidon parissa. Alkuvaiheessa osallistut uuden yksikön työprosessien ja toimintamallien kehittämiseen sekä tavoitteiden asettamiseen ja seurantaan varmistaen tietohallintotiimin toiminnan sujuvuuden Metsähallituksen tietohallintomallin mukaisesti. Vastaat paikkatietojärjestelmien kokonaisuudesta niiden koko elinkaaren ajan siten, että ne ovat kaikkien JHT:n prosessien hyödynnettävissä; kehityksen suunnittelusta, kustannussuunnittelusta ja -seurannasta, palvelutason määrityksestä ja toiminnan jatkuvuudesta sekä toimittajaohjauksesta. Tuot oman osaamisesi ja ammattitaitosi käynnistymässä olevaan laajaan tulevaisuuden paikkatietojärjestelmien uudistukseen, jossa kehität JHT:n osuutta yhdessä tiimisi kanssa. Teet yhteistyötä JHT:n johdon ja asiantuntijoiden, Metsähallituksen tietohallinnon asiantuntijoiden sekä sidosryhmien kanssa. Osallistut oman vastuualueesi osalta kilpailutus- ja hankintaprosesseihin sekä rahoitushakemusten valmisteluun. Tehtävässä pääset vaikuttamaan ja osallistut tietohallinnon ja ICT-kehittämisen toimintamallien kehittämiseen.

Sinulla on korkeakoulututkinto tietojärjestelmätieteestä, tietotekniikasta tai muulta soveltuvalta alalta sekä kokemusta laajojen järjestelmäkokonaisuuksien hallinnasta ja kehittämisestä. Työssä tarvitaan sujuvaa suomen ja englannin kielen taitoa. Omaat vankan kokemuksen asiantuntijaorganisaation esimiestyöstä ja olet kehittäjäpersoona, joka tarttuu tekemiseen ja saa asiat tapahtumaan. Edellytämme kokemusta paikkatietojärjestelmistä tai toiminnanohjausjärjestelmistä ja arvostamme kokemusta moderneista kartoitusmenetelmistä sekä avoimen datan palveluista. Eduksi katsomme ketterien ja käyttäjälähtöisten kehittämisen menetelmien osaamisen. Toivomme sinulta hyviä esihenkilö- ja vuorovaikutustaitoja, aloitteellista ja ratkaisuhakuista toimintatapaa. 

Tarjoamme sinulle monipuolisen tehtäväkuvan ja mukavan kehittämismyönteisen työyhteisön yhteiskunnallisesti merkityksellisessä organisaatiossa, uudessa Digi- ja asiakkuudet -yksikössä. Toimimme valtakunnallisesti, joten tehtävän sijaintipaikka on sovittavissa ja monipaikkatyömalli on käytössä. Pääkonttorimme sijaitsee hyvien kulkuyhteyksien päässä Vantaan Tikkurilassa liikekeskus Dixin tiloissa. Palkkaus määräytyy Metsähallituksessa noudatettavan palkkausjärjestelmän mukaan työn vaativuuden ja henkilökohtaisen työsuorituksen perusteella.

Täytäthän sähköisen hakemuksen mahdollisimman pian, kuitenkin viimeistään 6.12.2021 osoitteessa www.metsa.fi/avoimet-tyopaikat

Hakuaikaa on jatkettu, aiemmin lähetetyt hakemukset otetaan automaattisesti huomioon. 

Pyydämme liittämään mukaan myös CV:si.

Annamme mielellämme lisätietoja tehtävästä. Kysymyksiisi vastaa digi- ja asiakkuusjohtaja Minja Vitikka, puh. 040 184 1591. Soittoaika 18.11.2021 klo 13.00-14.00  tai 26.11.2021 klo 11.00-13.00.

Osaamisalue:

Metsähallitus

Metsähallitus on valtion liikelaitos, jonka tehtävät on jaettu liiketoimintaan ja pääasiassa budjettivaroin hoidettaviin julkisiin hallintotehtäviin. Eri toiminnot on eriytetty omiin vastuualueisiin.

Metsähallitus työskentelee luonnonvarojen vastuullisen käytön ja hoidon sekä luonnon monimuotoisuuden ja kulttuuriperinnön puolesta. Metsähallituksen hallinnassa on reilut 12 miljoonaa hehtaaria valtion omistamia maa- ja vesialueita, ja sen haastavana tehtävänä on hoitaa ja käyttää näitä alueita niin, että ne hyödyttäisivät suomalaista yhteiskuntaa mahdollisimman hyvin.

Henkilöstöä Metsähallituksella on yhteensä yli tuhat henkilöä ympäri Suomen.

www.metsa.fi