Haemme voimalaitoksen operaattoria polttoaineteholtaan 140 MW olevan Suosiolan vastapainevoimalaitoksen, erillislämpölaitosten sekä kaukolämpöverkon käyttö- ja valvontatehtäviin.

Ymmärrät ja hallitset voimalaitostekniikan, voimalaitoksen toimintaan liittyvien osaprosessien, lämpökeskustekniikan sekä kaukolämmön siirtoverkoston toimintaa.

Sinulla on voimalaitoskäyttäjän ammattitutkinto, alikonemestarin kirja tai vastaava soveltuva pohjakoulutus esim. prosessitekniikan alalta sekä kokemusta voimalaitoksen käyttötehtävistä.

Sinulla on erittäin hyvä paineensietokyky, olet pitkäjännitteinen, yhteistyökykyinen ja tulet hyvin toimeen ihmisten kanssa. Säilytät toimintakykysi haastavissakin tilanteissa. Työtä tehdään 12 tunnin vuoroissa.

Lisätietoja tehtävästä antaa käyttöpäällikkö Lauri Reiman p. 050 3053 776

Osaamisalue: