Tietoa. Taitoa. Tekoja.


ALUEKEHITYSPÄÄLLIKKÖ

 

Tule rakentamaan Pohjois-Savon tulevaisuutta yhdessä kuntien, yritysten, oppilaitosten ja muiden verkostokumppaniemme kanssa. Etsimme kovan tason osaajaa maakunnan kehittämisohjelmien laadintaan ja toimeenpanoon.

Aluekehityspäällikön tehtävänä on Pohjois-Savon kehittämisstrategioiden ja -ohjelmien sekä EU-ohjelmien valmistelu ja valmistelun koordinointi, ohjelmien toimeenpanon edistäminen ja toteutuksen seuranta. Tehtäviin kuuluu myös maakunnan ennakointityötä, edunajamista, lausuntojen valmistelua ja elinkeinopoliittisten työryhmien vetovastuuta. Lopullinen työnkuva muotoutuu valittavan henkilön osaamisen ja työkokemuksen pohjalta.

Aluekehityspäällikkö toimii aluekehitysjohtajan sijaisena kansallisen aluekehitystyön osalta.

Aluekehityspäälliköltä edellytämme soveltuvaa ylempää korkeakoulututkintoa, vahvaa käytännön kokemusta strategioiden ja ohjelmien laadinnasta, ennakointiosaamista, sujuvaa kirjallista ja suullista suomen ja englannin kielen hallintaa. Tehtävän hoito edellyttää myös hyvää sähköisten työvälineiden hallintaa, erityisesti excel-laskentaohjelman osalta.

Arvostamme näyttöön perustuvaa kokemusta strategiavalmistelusta, yhteistyöstä elinkeinoelämän ja oppilaitosten sekä kuntakentän kanssa. Samoin arvostamme ennakoivaa ja innovatiivista ajattelutapaa, yhteistyökykyä ja oma-aloitteisuutta.

Katso tarkempi tehtäväkuvaus ja jätä hakemuksesi oheisen hakupainikkeen kautta viimeistään 10.12.2021 klo 12.00 mennessä.

Pohjois-Savon liitto

Osaamisalue: , ,