Rantasalmen kunta julistaa haettavaksi seuraavan virkatehtävän

JOHTAVA RAKENNUSTARKASTAJA

 

Ympäristötoimeen sisältyy rakennusvalvonta, ympäristövalvonta ja yksityistieasiat. Ympäristötoimi tuottaa palvelut Rantasalmen ja Sulkavan kunnille.

Tehtävän hoitaminen edellyttää hyvää kunnallisten hallintomenettelyiden sekä lainsäädännön tuntemista. Lisäksi eduksi katsotaan hyvät asiakaspalvelutaidot, tietotekniset taidot, oma-aloitteellisuus sekä hyvät vuorovaikutus- ja yhteistyötaidot. Tehtävän hoidon edellytyksenä on oman auton käyttömahdollisuus.

Tehtävänkuva on seuraava:

Johtava rakennustarkastaja (soveltuva ammattikorkeakoulu- tai korkeakoulututkinto)

  • Ympäristötoimen vastuuhenkilö
  • Ympäristölautakunnan (yhteislautakunta) esittelijä
  • ratkaisee lupa-asioita, tekee katselmuksia
  • valmistelee kaavoitukseen ja poikkeamislupiin liittyviä asiakokonaisuuksia
  • eduksi katsotaan hyvä maankäyttö- ja rakennuslain tuntemus

Hakuaika päättyy maanantaina 7.12.2020 klo 15.00.

Lisätietoja: www.rantasalmi.fi -> kuulutukset

Rantasalmen kunta / kunnanhallitus

Osaamisalue: