Riihimäen seurakunta hakee

tarkkaa ja omatoimista

Talousasiantuntijaa

vakituiseen virkasuhteeseen.

Talousasiantuntija toimii pääkirjanpitäjänä ja seurakuntatoimiston tiimin esihenkilönä. Tehtäviin kuuluu myös henkilöstöasioita ja erilaisia vaativia asiantuntijatehtäviä, sekä talousjohtajan sijaistaminen tarvittaessa. Tehtävän hoitamisessa on etua monipuolisesta talousosaamisesta. Seurakuntatyön tuntemus voidaan laskea eduksi.

Talousasiantuntijalta edellytetään soveltuvaa taloushallinnon korkeakoulututkintoa, sekä työkokemusta kirjanpidon tehtävistä. Palkkaus KirVESTES 601 mukainen.

Lue tarkempi hakuilmoitus seurakunnan kotisivulta www.riihimaenseurakunta.fi/info-ja-asiointi/avoimet-tyopaikat.

Hakuaika tehtävään päättyy 5.11.2021 klo 12. Hakemukset ja cv tärkeimpine liitteineen toimitetaan talousjohtajalle oheisen hakupainikkeen kautta.

www.riihimaenseurakunta.fi

Osaamisalue: