Jatkamme hakuaikaa ja haemme ammattitaitoiseen joukkoomme

Rehtoria / toimitusjohtajaa

 

johtamaan menestyvää korkeakouluamme innostavasti uudella vuosikymmenellä.

Rehtori/toimitusjohtaja vastaa toiminnastaan ammattikorkeakouluosakeyhtiön hallitukselle. Hän toimii osakeyhtiön hallituksen esittelijänä ja ammattikorkeakoulun johtoryhmän puheenjohtajana. Rehtori johtaa ammattikorkeakoulun ja yhtiön toimintaa yhtiön hallituksen hyväksymän strategian ja toimintasuunnitelmien perusteella. Rehtori johtaa ammattikorkeakoulun opetusta, TKI-toimintaa ja sidosryhmäyhteistyötä.

Kelpoisuusvaatimukset

  • rehtorin tehtävien hoitamiseksi tarvittava kyky ja ammattitaito sekä käytännössä osoitettu hyvä johtamistaito
  • tohtorin tutkinto
  • toimiluvan mukaisen ammattikorkeakoulun opetus- ja tutkintokielen hallinta (suomen kieli)

Muut vaatimukset

  • hyvä organisointi- ja paineensietokyky
  • aktiivinen ote sidosryhmäyhteistyössä
  • erinomaiset viestintä- ja vuorovaikutustaidot
  • englannin kielen hyvä hallinta

Lisäksi arvostamme korkeakoulutoiminnan tuntemusta ja kykyä kansainväliseen vuorovaikutukseen.

Tehtävä tulee ottaa vastaan 1.9.2020 tai sopimuksen mukaan.

Lisätietoja antavat hallituksen puheenjohtaja, professori Kari Hokkanen, puh. 050 61211 ja hallintojohtaja Johanna Säilä-Jokinen, puh. 040 570 8723.

Hakemukset toimitetaan 1.6.2020 klo 15.00 mennessä oheisen hakupainikkeen kautta.

Tehtävää aiemmin hakeneiden hakemukset otetaan huomioon.

Lisätiedot: seamk.fi/toihinseamkiin

Osaamisalue: ,

Seinäjoen AMK

KANSAINVÄLINEN, YRITTÄJÄHENKINEN SEAMK – PARAS KORKEAKOULU OPISKELIJALLE

Seinäjoen ammattikorkeakoulu on monialainen korkeakoulu, jossa opiskelee 5000 opiskelijaa. Henkilöstöä SeAMKissa on lähes 400.