Seinäjoen kaupunki hakee osaavaan joukkoonsa

Taloushallinto ja tarkastustoimi:

controllerin toimi

 

määräaikainen.

Kyseessä on vaativa asiantuntijatehtävä kaupungin talouspalveluissa ja tarkastustoimessa.

Tehtävänhoito sisältää kaupungin ja kaupunkikonsernin talouden analysointityötä, talouden seurantaa ja siihen liittyen tavoitteiden ja raportoinnin kehittämistä. Controller on myös mukana talouden työryhmissä ja selvityksissä sekä osallistuu päätösesitysten valmisteluun ja tehtyjen päätösten toimeenpanoon rahoitusjohtajan apuna.

Tehtävänhoitoon kuuluu (n. 40 % työajasta) sisäisen tarkastuksen suorittamista tarkastuspäällikön määrittelemän riskiperusteisen suunnitelman mukaisesti sekä osallistumisen ulkoisen arvioinnin tehtäviin ja tarkastustoimelle suoritettavan raportoinnin kokonaisuuden keräämistä ja koostamista tarkastuspäällikön ohjauksessa.

Toimen kelpoisuusvaatimuksena soveltuva ylempi korkeakoulututkinto (esim. kauppatieteiden maisterin tutkinto, ylempi amk-tradenomi).

Edellytetään kokemusta vaativista taloushallinnon tehtävistä. Lisäksi vaaditaan kokemusta liiketoiminnan analysoinnista ja kehittämisestä sekä hyviä vuorovaikutustaitoja. Kokemus sisäisen ja/tai ulkoisen tarkastuksen tehtävistä katsotaan eduksi.

HAKEMUKSET: ma 25.10.2021 klo 15 mennessä oheisen hakupainikkeen kautta. 

LISÄTIETOJA: www.seinajoki.fi/tyopaikat

Osaamisalue: