TERVETULOA SIUN SOTEN AMMATTILAISTEN JOUKKOON

Siun sotessa on haettavana 31.10.2021 mennessä PALVELUESIMIEHEN virka.

Palveluesimiehen virka on tukipalvelujen palvelualueella toimistopalveluyksikössä.

Toimistopalveluyksikkö on oma vastuuyksikkönsä osana Siun soten tukipalvelujen palvelualuetta. Toimistopalvelujen ydintehtävä on järjestää Siun soten tarvitsemat sihteerityön palvelut. Yksikköön kuuluu kaikkiaan n. 240 työntekijää keskussairaalassa ja maakunnan alueelle sijoittuvissa Siun soten toimipisteissä. Tärkeitä sidosryhmiä ovat terveys- ja sairaanhoitopalvelujen, ikäihmisten palvelujen sekä sosiaali- ja perhepalvelujen toimialueiden toimijat.

Toimistopalveluyksikön palveluesimies on tavoitteet osoittava edelläkävijä, muutoksen johtaja ja henkilöstöä arvostava viestijä, joka hahmottaa työskentelyn moniammatillisessa työyhteisössä. Ydintehtävänä on omalla työnjohtoalueellaan vastata sihteerityön prosessien ohjauksesta, kehittämisestä, asiakasyhteistyöstä sekä henkilöstön lähijohtamisesta. Tehtäviin kuuluu oman työnjohtoalueen päivittäisen toiminnan organisointi, johtaminen ja kokonaistilanteesta vastaaminen sekä omaa työnjohtoaluetta koskeva päätöksenteko (delegoitu). Alaisia palveluesimiehellä on n. 50. Palveluesimies työskentelee toimistopalvelupäällikön alaisuudessa. Palveluesimiesten ensisijainen työpiste on Joensuussa. 

Kelpoisuusvaatimuksena on korkeakoulututkinto. Eduksi katsotaan esimieskokemus, hyvät vuorovaikutustaidot, paineensietokyky sekä itsenäinen ja pitkäjänteinen työote. Arvostamme kykyä hahmottaa suuriakin kokonaisuuksia sekä hyvää ihmistuntemusta.

Tarjoamme monipuolisen ja vastuullisen työkentän sekä mielenkiintoisen ja itsenäisen tehtäväkokonaisuuden Siun soten tukipalveluissa, jossa pääset työskentelemään osana toimistopalvelujen motivoitunutta ja yhteistyökykyistä esimiestiimiä. 

Palkkaus ja muut palvelussuhteen ehdot määräytyvät Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen (KVTES) mukaisesti. Tehtäväkohtainen palkka on 3283,43 € kuukaudessa. Koeaika on 6 kk. Siun soten työpaikat ovat savuttomia. Virka täytetään 29.11 alkaen tai sopimuksen mukaisesti ja siinä noudatetaan kuuden (6) kuukauden koeaikaa.

Tehtävään ehdollisesti valitun on ennen valinnan vahvistamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus valintapäätöksessä todetun määräajan kuluessa.

Haastattelut pidetään 8.11 ja 9.11.

Lisätietoja tehtävästä antaa toimistopalvelupäällikkö Suska Kulju suska.kulju@siunsote.fi.
 Jätä sähköinen hakemus.

Joensuussa 14.10.2021

Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä

Siun sote on Pohjois-Karjalan maakunnan eli 13 kuntamme ja erikoissairaanhoidon vastaus soteorganisaation luomisessa. Meillä integraatio on toteutettu jo vuoden 2017 alussa, joten palaset ovat löytäneet paikkansa ja toiminta sekä yhteistyö työntekijöiden välillä onnistuu. Henkilöstöä on noin 7300 ja tuotamme kaikki sote-, ympäristöterveyden- ja pelastustoimen palvelut 164 000 asukkaallemme.

 

Osaamisalue: ,