TERVETULOA SIUN SOTEN AMMATTILAISTEN JOUKKOON

Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä järjestää julkiset sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut 14 kunnan alueella. Lisäksi kuntayhtymä järjestää ympäristöterveydenhuollon ja pelastustoimen palvelut Pohjois-Karjalassa. Alueella asuu noin 170 000 asukasta ja Siun sotessa on yhteensä noin 7800 työntekijää. 

Tarjoamme Sinulle mielenkiintoisen työn suuressa ja kehittyvässä organisaatiossa!

Siun sotessa on haettavana 8.9.2019 mennessä SAIRAANHOITAJAN (1-2) tehtävää

Tehtävät ovat Siilaisen kuntoutumiskeskuksen neurologiselle kuntoutumisosastolle. 

Osastolla toteutetaan moniammatillista kuntoutusta koko maakunnan vaativaa neurologista kuntoutusta tarvitseville kuntoutujille. Sairaanhoitajan työssä korostuu ergonominen ja kuntouttava työote, jossa kuntoutujan yksilölliset tarpeet ja tavoitteet ovat kuntoutuksen lähtökohtina. Kotiutusosaaminen ja omaisten mukana olo kuntoutuksessa ovat tärkeä osa kuntoutusprosessia.

Toimimme moniammatillisessa työyhteisössä, jossa vuorovaikutustaidot ja yhteistyö eri ammattiryhmien kanssa ovat ensiarvoisen tärkeitä. Oman työn ja työyhteisön kehittäminen ovat tärkeä osa arjen työtä.

Työtilat ovat uudet ja sairaalarakennus on valmistunut 2017. Perehdytämme kaikki uudet työntekijät. Työ on kolmivuorotyötä ja työaikamuotona on jaksotyö. 

Kelpoisuusehtona on terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain (559/1994) 5§:n mukainen laillistus tai lupa toimia sairaanhoitajan tehtävissä. Eduksi katsotaan kokemus moniammatillisesta kuntoutuksesta tai suoritettu ergonomiakorttikoulutus.

Työsuhde alkaa sopimuksen mukaan. Työtehtävässä on kuuden (6) kuukauden koeaika. 

Palkkaus ja muut palvelussuhteen ehdot määräytyvät Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen (KVTES) mukaisesti. Työtehtävässä edellytetään tartuntatautilain 48 §:n mukaista rokotussuojausta. Siun soten työpaikat ovat savuttomia.

Ehdollisesti valitun on ennen valinnan vahvistamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus valintapäätöksessä todetun määräajan kuluessa.

Kysy lisätietoja oh Maarit Lappi maarit.lappi@siunsote.fi puh. 013 330 6952 tai oh Päivi Kilpeläinen paivi.kilpalainen@siunsote.fi. puh. 013 330 6886.

Jätä hakemus sähköisesti.

Joensuussa 23.8.2019 

Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä

Osaamisalue: