Soite

Avoin hakemus – Amanuenssin toimet eri erikoisaloilla (kesä 2024)

 • Sijainti Kokkola
 • Julkaistu 02.01.2023, 13:00
 • Suljettu 31.10.2023, 12:42
 • Tätä työpaikkaa voit hakea käyttäen Rekrytointi.com Osaajapankin profiilia pohjana!

Avoin hakemus – Amanuenssin toimet eri erikoisaloilla (kesä 2024)

Soitessa on mahdollista suorittaa amanuenssien lääketieteen lisensiaatin tutkintoon kuuluvaa harjoittelua. Amanuenssuurina voi toimia aikaisintaan 3. lukuvuoden suorittanut opiskelija. Amanuenssit valitaan haun perusteella ja he toimivat hyvinvointialueen palkallisena työntekijänä. Palkkaus määräytyy voimassa olevan kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen sekä hyvinvointialueen työn vaativuuden arvioinnin mukaan.

Sijaisuutta haetaan täyttämällä sähköinen hakemus www.soite.fi/meille-toihin/–sivulla. Sähköiseen hakemukseen liitetään CV. Sähköisessä haussa ei tarvitse toimittaa jäljennöksiä tutkinto- ja työtodistuksista.

Ilmoita hakemuksessa mistä erikoisalasta olet kiinnostunut ja missä järjestyksessä.

Opetusta tarjotaan toistaiseksi lähinnä seuraavien erikoisalojen opinnoissa

 • sisätautien (ylil. Jan Henell, jan.henell(at)soite.fi)
 • kirurgian (ylil. Annukka Kuusio, annukka.kuusio(at)soite.fi)
 • anestesiologian (ylil. Ulrica Kujansivu, ulrica.kujansivu(at)soite.fi)
 • akuuttilääketieteen (ylil. Tomas Björk, tomas.bjork(at)soite.fi)
 • lastentautien (vs ylil. Eija Ranta-Nilkku, eija.ranta-nilkku(at)soite.fi)
 • naistentautien (ylil. Charlotta Frostdahl, (charlotta.frostdahl(at)soite.fi)
 • neurologian (ylil. Victoria Ostrovska, (victoria.ostrovska(at)soite.fi)
 • korva-, nenä-, kurkkutautien (ylil. Annamaria Weitz-Tuoretmaa, annamaria.weitz-tuoretmaa(at)soite.fi)
 • syöpätautien ja hematologian (ylil. Kaisu Johansson, kaisu.johansson(at)soite.fi)
 • keuhkosairauksien (ylil. Hanna Rinne, hanna.rinne(at)soite.fi)
 • radiologian (ylil. Kai Pihlajamaa, kai.Pihlajamaa(at)soite.fi)
 • psykiatrian (ylil. Jarkko Heino, jarkko.heino(at)soite.fi)
 • yleislääketieteen opinnoissa (ylil. Lotta Seppinen, lotta.seppinen(at)soite.fi)
 • silmätautien (ylil. Visa Korkatti, visa.korkatti(at)soite.fi)
 • ihotautien (ylil. Renata Kaminska, renata.kaminska(at)soite.fi)

Lisätietoja antaa ensisijaisesti ao. erikoisalan ylilääkäri ja johdon sihteerit Marjo Salo, marjo.salo(at)soite.fi ja Hannele Hauhtonen, hannele.hauhtonen(at)soite.fi

Lisätietoja: www.soite.fi

Tietoa Soitesta

Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue Soite järjestää Keski-Pohjanmaalla laaja-alaiset sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut sekä pelastuspalvelut maakunnan 68 000 asukkaalle. Lisäksi tarjoamme erikoissairaanhoidon päivystykselliset palvelut Keski-Pohjanmaan keskussairaalassa n. 200 000 lähialueen asukkaalle.

Työllistämme runsaat 4 000 henkilöä sekä yli 300 sivutoimista palokuntalaista. Työhyvinvointikyselyyn vastanneista 76 % suosittelee Soitea työnantajana. Kun oma porukka voi hyvin, pystymme paremmin palvelemaan niitä, jotka apua tarvitsevat – siksi työntekijöiden hyvinvointi on meille kunnia-asia.

”Hyvin voimme” on lupaus arvosta, jonka haluamme välittää työntekijöille, asiakkaille ja yhteistyökumppaneille. Se on tavoite ja asenne, johon yhdessä pyrimme eri tavoin. Työntekijälle lupaus näyttäytyy vahvana ammattiylpeytenä ja yhteen hiileen puhaltamisena – se on työhyvinvointia ja hyvää arkea työssä.

Kokkolan seutu kasvaa ja kehittyy voimakkaasti. Alueelta voi hyvin löytyä työpaikka myös kumppanille tai puolisolle. Tutustu seudun tarjoamiin mahdollisuuksiin tarkemmin osoitteessa kokkolaworks.fi

 

Information om Soite

Mellersta Österbottens välfärdsområde Soite ordnar omfattande social- och hälsovårdstjänster och räddningstjänster i Mellersta Österbotten för de 68 000 invånarna i landskapet. Dessutom erbjuder vi akuta specialsjukvårdstjänster på Mellersta Österbottens centralsjukhus för ungefär 200 000 invånare i närområdet. 

Vi sysselsätter dryga 4 000 personer och över 300 brandkårister i bisyssla. Av dem som besvarade enkäten om välbefinnande i arbetet rekommenderar 76 % Soite som arbetsgivare. När det egna gänget mår bra, kan vi bättre betjäna dem som behöver hjälp – därför är välbefinnandet hos våra anställda en hederssak för oss.

”Klart vi kan” är ett löfte om det värde vi vill förmedla till våra anställda, kunder och alla samarbetspartner. Det är det mål och den inställning vi siktar mot på olika sätt. För arbetstagaren syns löftet som stark yrkesstolthet och en känsla av sammanhållning – det är fråga trivsel i arbetet och en bra vardag på jobbet.

Karlebynejden växer och utvecklas kraftigt. Din partner eller make/make kan också mycket väl hitta en arbetsplats i området. Bekanta dig närmare med möjligheterna som nejden erbjuder på adressen http://kokkolaworks.fi/sv/

Osaamisalue: