Soitessa on mahdollista suorittaa amanuenssien lääketieteen lisensiaatin tutkintoon kuuluvaa harjoittelua. Amanuenssuurina voi toimia aikaisintaan 2. lukuvuoden suorittanut opiskelija. Amanuenssit valitaan haun perusteella ja he toimivat kuntayhtymässä palkallisena työntekijänä. Palkkaus määräytyy voimassa olevan kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen sekä kuntayhtymässä tehdyn työn vaativuuden arvioinnin mukaan.

Sijaisuutta haetaan täyttämällä sähköinen hakemus www.soite.fi/tyopaikat–sivulla. Sähköiseen hakemukseen liitetään CV. Sähköisessä haussa ei tarvitse toimittaa jäljennöksiä tutkinto- ja työtodistuksista.

Ilmoita hakemuksessa mistä erikoisalasta olet kiinnostunut ja missä järjestyksessä.

Opetusta tarjotaan toistaiseksi lähinnä seuraavien erikoisalojen opinnoissa

  • sisätautien (ylil. Jan Henell, jan.henell(at)soite.fi)
  • kirurgian (ylil. Annukka Kuusio, annukka.kuusio(at)soite.fi)
  • anestesiologian (ylil. Ulrica Kujansivu, ulrica.kujansivu(at)soite.fi)
  • lastentautien (ylil. Andreas Blanco Sequeiros, abs(at)soite.fi)
  • naistentautien (ylil. Charlotta Frostdahl, (charlotta.frostdahl(at)soite.fi)
  • korva-, nenä-, kurkkutautien (ylil. Annamaria Weitz-Tuoretmaa, annamaria.weitz-tuoretmaa(at)soite.fi)
  • keuhkosairauksien (ylil. Hanna Rinne, hanna.rinne(at)soite.fi)
  • psykiatrian (ylil. Jarkko Heino, jarkko.heino(at)soite.fi)
  • yleislääketieteen opinnoissa (ylil. Lotta Seppinen, lotta.seppinen(at)soite.fi)

Lisätietoja antaa ao. erikoisalan ylilääkäri ja johdon sihteerit Birgitta Ahlsved, birgitta.ahlsved(at)soite.fi ja Hannele Hauhtonen, hannele.hauhtonen(at)soite.fi

Lisätietoja: www.soite.fi

Osaamisalue: