Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soitessa on haettavana 2.10.2020 klo 12.00 mennessä
 

FYSIOTERAPEUTIN TOIMI

Kelpoisuusehtona on fysioterapeutin tutkinto.

Alkusijoituspaikkana Tunkkari (Perhonjokilaakso).
 
Odotamme kehittämismyönteisyyttä, hyviä organisointitaitoja, kykyä sopeutua muuttuviin tilanteisiin sekä asiakaslähtöistä työskentelytapaa moniammatillisissa työyhteisöissä. Valitulta henkilöltä edellytetään tarvittaessa valmiuksia sekä ilta- ja viikonlopputyöhön. Työtehtävät edellyttävät oman auton käyttöä.
 
Palkkaus määräytyy voimassa olevan kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen sekä kuntayhtymässä tehdyn työn vaativuuden arvioinnin mukaan.
 
Tointa haetaan täyttämällä sähköinen hakemus www.soite.fi/tyopaikat -sivuilla. Sähköiseen hakemukseen pyydetään liittämään CV. Sähköisessä haussa ei tarvitse toimittaa jäljennöksiä tutkinto – ja työtodistuksista, mutta on varauduttava tuomaan ne mahdolliseen haastatteluun.
 
Ennen valinnan vahvistamista, valitun tulee esittää kuntayhtymän työterveyslääkärin lausunto työkelpoisuudestaan sekä negatiivinen huumausainetestin tulos. Lisäksi valitulla tulee olla voimassa tartuntatautilain (1227/2016) 48 §:n mukainen rokotesuoja. Toimessa noudatetaan 6kk koeaikaa.
 
Soite on savuton työpaikka. Työhön sisältyy opiskelijaohjaus.
 
Lisätietoja antaa vastuualuejohtaja Tero Varila puh. 040 804 5103
 
Kokkolassa 15.9.2020

KESKI-POHJANMAAN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUKUNTAYHTYMÄ

Osaamisalue: