Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soitessa on haettavana 26.6.2020 klo 12.00 mennessä 

HAMMASHOITAJAN ÄITIYSLOMAN SIJAISUUS 31.7.20 alkaen

Soiten suun terveydenhuollossa
Toholammin hammashoitolassa

Kelpoisuutena virkaan on nimikesuojattu hammashoitajan tai lähihoitajan tutkinto. Ajokortti ja oman auton käyttö välttämätöntä.

Palkkaus määräytyy voimassa olevan kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen sekä kuntayhtymässä tehdyn työn vaativuuden arvioinnin mukaan.

Tointa haetaan täyttämällä sähköinen hakemus www.soite.fi/tyopaikat -sivulla ja siihen pyydetään liittämään CV. Sähköisessä haussa ei tarvitse toimittaa jäljennöksiä tutkinto- ja työtodistuksista, mutta on varauduttava tuomaan ne mahdolliseen haastatteluun.

Ennen valinnan vahvistamista hakijan tulee esittää kuntayhtymän työterveyslääkärin lausunto työkelpoisuudesta sekä negatiivinen huumausainetestin tulos. Lisäksi valitulla tulee olla voimassa tartuntatautilain (1227/2016) 48§:n mukainen rokotesuoja. Toimessa noudatetaan 6 kuukauden koeaikaa.

Lisätietoja antavat palveluesimies Paula Varila, puh. 040 8045138 ja vastuualuejohtaja Pekka Korhonen, puh. 040 8042210 

Kokkola 4.6.2020

 

KESKI-POHJANMAAN SOSIAALI- JA PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ 

Osaamisalue: