Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soitessa Psykologipalveluiden vastuuyksikössä on haettavana ke 27.10.2021 klo 12.00 mennessä 

Määräaikainen PSYKOLOGIN VIRKA psykiatrian avohoidossa

Haemme psykologia Perhonjokilaakson psykiatriselle aluepoliklinikalle, joka sijaitsee Kaustisella. Kaustinen on vireä, soiva ja tanssiva pitäjä Keski-Pohjanmaalla, Kokkolaan matkaa on noin 45 km.

Alkuun virka täytetään määräaikaisesti vuoden 2022 loppuun pitkäaikaisen psykologimme jäädessä pikkuhiljaa nauttimaan ansaituista eläkepäivistä, mutta vakituinen työllistyminen tämän jälkeen on mahdollinen. Osa työajasta on mahdollista tehdä myös Kokkolan tiimistä käsin ja/tai etätyömahdollisuuksia hyödyntäen. Psykologin työtehtäviin työryhmässä kuuluvat psykologin tutkimukset ja arvioinnit sekä terapeuttiset interventiot. 

Henkilöstöhallinnollisesti psykologit Soitessa kuuluvat omaan psykologipalveluiden yksikköön, jota johtaa psykologi ja jossa on tarjolla lähes 30 eri sovellusalueilla työskentelevän psykologin kollegiaalinen tuki. Työnohjaus ja muu työssä tarvittava tuki järjestetään tarpeesi mukaan. Työnantajan puolelta tuetaan myös kouluttautumista.

Pätevyysvaatimuksena toimeen on laillistetun psykologin pätevyys (272/2005). Arvostamme työkokemusta aikuispsykiatrialla. Arvostamme myös ruotsin kielen taitoa, mutta tämä ei kuitenkaan ole välttämätön edellytys.

Palkkaus määräytyy voimassa olevan kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen sekä kuntayhtymän oman psykologien palkkausohjelman mukaan.

Virkaa haetaan täyttämällä sähköinen hakemus osoitteessa www.soite.fi/tyopaikat. Sähköiseen hakemukseen pyydetään liittämään CV.  Sähköisessä haussa ei tarvitse toimittaa jäljennöksiä tutkinto- ja työtodistuksista, mutta on varauduttava tuomaan ne mahdolliseen haastatteluun.

Ennen viran vastaanottamista hakijan tulee esittää kuntayhtymän henkilökunnan työterveyslääkärin lausunto työkelpoisuudestaan. Virassa noudatetaan KVTES:n mukaista koeaikaa. 

Lisätietoja tehtävästä antavat va. johtava psykologi Päivi Häggblom, p. 044 7232362 sekä ylilääkäri, psykiatri Kirsti Kalliokoski, p. 040 652 4581. Sähköposti: etunimi.sukunimi@soite.fi

Kokkolassa 28.9.2021

 

KESKI-POHJANMAAN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUKUNTAYHTYMÄ

Osaamisalue: