Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soitessa on haettavana pe 2.11.2018 klo 12.00 mennessä

PSYKOLOGIN VIRKA

Perheiden palveluiden toimialueella Kannuksen perheneuvolassa.

Kuntayhtymä Soite on ollut edelläkävijä sosiaali- ja terveyspalveluiden toiminnallisessa integroinnissa ja palveluprosesseja kehitetään yli perinteisten hallinto- ja sektorirajojen mm. hallituksen kärkihankkeena olevan lapsi- ja perheiden palveluiden muutosohjelman mukaisesti. Kuulut Soiten alueen perheneuvoloiden työryhmään työtehtävien sijoittuessa ensisijaisesti Kannuksen perheneuvolaan. Kannuksessa työskentelet läheisimmin sosiaalityöntekijän työparina ja perheneuvolassa käy muita jalkautuvia erityistyöntekijöitä. Lisäksi psykiatrian aluepoliklinikka sijaitsee perheneuvolan välittömässä läheisyydessä, mistä löytyy lähin psykologikollegan tuki. Kannukseen on noin 40 – 45 minuutin ajomatka Kokkolasta. Tarjolla on monipuolinen ja mielenkiintoinen työ ja tehtävän hoitamiseen järjestetään tarvittava yksilöllinen tuki.

Soitessa psykologit kuuluvat Perheiden palveluiden toimialueella omaan psykologian palvelualueeseen, jota johtaa psykologi ja jossa on tarjolla lähes 30 eri sovellusalueilla työskentelevän psykologin kollegiaalinen tuki.

Pätevyysvaatimuksena toimeen on laillistetun psykologin pätevyys (272/2005). Arvostamme kokemusta lasten ja perheiden parissa työskentelystä. Myös loppuvaiheen opiskelijoiden hakemukset huomioidaan.

Palkkaus määräytyy voimassa olevan kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen sekä kuntayhtymän oman psykologien palkkausohjelman mukaan.

Virka täytetään 1.1.2019 alkaen tai sopimuksen mukaan.

Virkaa haetaan täyttämällä sähköinen hakemus www.soite.fi/tyopaikat -sivuilla. Sähköiseen hakemukseen pyydetään liittämään CV. Sähköisessä haussa ei tarvitse toimittaa jäljennöksiä tutkinto- ja työtodistuksista, mutta on varauduttava tuomaan ne mahdolliseen haastatteluun.

Ennen viran vastaanottamista hakijan tulee esittää kuntayhtymän henkilökunnan työterveyslääkärin lausunto työkelpoisuudestaan. Virassa noudatetaan 6 kuukauden koeaikaa. Virkaan valitun on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6 §:n 2 momentissa tarkoitettu ote rikosrekisteristä (laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä 504/2002). Lisäksi valitulla tulee olla voimassa tartuntatautilain (1227/2016) 48 §:n mukainen rokotesuoja.

Lisätietoja tehtävästä antaa va. psykologian palvelualuejohtaja Päivi Häggblom, paivi.haggblom@soite.fi, puh. 044 7232 362 ja perheneuvolan palveluesimies Arja Seppälä, arja.seppala@soite.fi, puh. 044 730 7985, 044 730 7640.

Kokkolassa 12.10.2018

KESKI-POHJANMAAN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUKUNTAYHTYMÄ

Osaamisalue: