Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soitessa on haettavana pe 10.8.2018 klo 12.00 mennessä

PSYKOLOGIN VIRKA

Perheiden palveluiden toimialueella. Työhösi kuuluvat psykologin tehtävät lastenneuvolassa.

Kuntayhtymä Soite on ollut edelläkävijä sosiaali- ja terveyspalveluiden toiminnallisessa ja hallinnollisessa integroinnissa ja palveluprosesseja kehitetään yli perinteisten hallinto- ja sektorirajojen mm. hallituksen kärkihankkeena olevan lapsi- ja perheiden palveluiden muutosohjelman mukaisesti, minkä mukaan palveluja tuotetaan mahdollisimman lähellä lapsen ja perheen arkea. Työnkuvaan sisältyy myös jalkautuvaa työtä, pääasiallinen työpiste on Kokkolassa. Tarjolla on monipuolinen ja mielenkiintoinen työ ja tehtävän hoitamiseen järjestetään tarvittava yksilöllinen tuki.

Soitessa psykologit kuuluvat Perheiden palveluiden toimialueella omaan psykologian palvelualueeseen, jota johtaa psykologi ja jossa on tarjolla lähes 30 eri sovellusalueilla työskentelevän psykologin kollegiaalinen tuki.

Pätevyysvaatimuksena toimeen on laillistetun psykologin pätevyys (272/2005). Arvostamme kokemusta lasten kanssa työskentelystä. Myös loppuvaiheen opiskelijoiden hakemukset huomioidaan.

Palkkaus määräytyy voimassa olevan kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen sekä kuntayhtymän oman psykologien palkkausohjelman mukaan.

Virka täytetään 3.9.2018 alkaen tai sopimuksen mukaan.

Virkaa haetaan täyttämällä sähköinen hakemus osoitteessa www.soite.fi/tyopaikat -sivuilla. Sähköiseen hakemukseen pyydetään liittämään CV. Sähköisessä haussa ei tarvitse toimittaa jäljennöksiä tutkinto- ja työtodistuksista, mutta on varauduttava tuomaan ne mahdolliseen haastatteluun.

Ennen viran vastaanottamista hakijan tulee esittää kuntayhtymän henkilökunnan työterveyslääkärin lausunto työkelpoisuudestaan. Virassa noudatetaan 6 kuukauden koeaikaa. Virkaan valitun on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6 §:n 2 momentissa tarkoitettu ote rikosrekisteristä (laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä 504/2002). Lisäksi valitulla tulee olla voimassa tartuntatautilain (1227/2016) 48 §:n mukainen rokotesuoja.

Lisätietoja tehtävästä antaa va. palvelualuejohtaja Päivi Häggblom, paivi.haggblom@soite.fi, puh. 044 7232 362.

Kokkolassa 14.6.2018

KESKI-POHJANMAAN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUKUNTAYHTYMÄ

Osaamisalue:

Samankaltaisia ilmoituksia

Etkö löytänyt sopivaa ilmoitusta?

Anna potentiaalisten työnantajien löytää sinut luomalla itsellesi osaajaprofiili ilmaiseen Rekrytointi.com Osaajapankkiin. Profiilisi avulla Suomen parhaat työnantajat voivat tarjota sinulle kokemustasi ja osaamistasi vastaavia työtehtäviä.

Luo osaajaprofiili

Lähetä tämä ystävällesi