Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soitessa Psykologipalveluiden vastuuyksikössä on haettavana ke 27.10.2021 klo 12.00 mennessä 

PSYKOLOGIN VIRKA sote-peruspalveluissa

Oletko kiinnostunut monipuolisista psykologin tehtävistä sote-peruspalveluissa?

Haemme psykologia, jonka tehtäviin kuuluu psykologin työ moniammatillisissa tiimeissä. Puolet työajasta työskentelet päihde- ja riippuvuuspalveluiden vastuualueella ja puolet työajasta sote-keskuksessa vastaanottopalveluiden vastuualueella. Päihde- ja riippuvuushuollossa psykologin työtehtäviin kuuluvat psykologisten tutkimusten tekeminen työ- ja kuntoutusmahdollisuuksien selvittämiseksi sekä kuntoutussuunnitelmien laatimiseksi sekä ennalta estävä konsultatiivinen yhteistyö poliisin kanssa. Sote-keskuksessa psykologin työssä painottuvat konsultoiva työote, mielenterveyden edistäminen sekä vaikeuksien varhainen toteaminen ja hoito.  

Henkilöstöhallinnollisesti psykologit Soitessa kuuluvat omaan psykologipalveluiden yksikköön, jota johtaa psykologi ja jossa on tarjolla lähes 30 eri sovellusalueilla työskentelevän psykologin kollegiaalinen tuki. Läheisimmät psykologikollegat ovat sote-keskuspsykologi, neurologian poliklinikan psykologit sekä psykiatrian arviointitiimin psykologit. Työnohjaus ja muu työssä tarvittava tuki järjestetään tarpeesi mukaan. Työnantaja tukee myös kouluttautumista. 

Pätevyysvaatimuksena toimeen on laillistetun psykologin pätevyys (272/2005). Arvostamme kokemusta psykologisten tutkimusten tekemisessä sekä neuropsykiatristen aikuisasiakkaiden kanssa työskentelyssä. Arvostamme myös ruotsin kielen taitoa, mutta tämä ei kuitenkaan ole työkielenä välttämätön edellytys.

Palkkaus määräytyy voimassa olevan kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen sekä kuntayhtymän oman psykologien palkkausohjelman mukaan.

Virkaa haetaan täyttämällä sähköinen hakemus osoitteessa www.soite.fi/tyopaikat. Sähköiseen hakemukseen pyydetään liittämään CV.  Sähköisessä haussa ei tarvitse toimittaa jäljennöksiä tutkinto- ja työtodistuksista, mutta on varauduttava tuomaan ne mahdolliseen haastatteluun.

Ennen viran vastaanottamista hakijan tulee esittää kuntayhtymän henkilökunnan työterveyslääkärin lausunto työkelpoisuudestaan. Virassa noudatetaan KVTES:n mukaista koeaikaa. 

Lisätietoja tehtävästä antavat va. johtava psykologi Päivi Häggblom, p. 044 7232362 sekä päihde- ja riippuvuuspalveluiden osalta vastuuyksikköjohtaja Johanna Kotamäki p. 040 8068110, sote-keskuspalveluiden osalta palvelualuejohtaja Jukka Aro p. 040 8042145. 

 

Kokkolassa 28.9.2021

 

KESKI-POHJANMAAN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUKUNTAYHTYMÄ

Osaamisalue: