Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soitessa on haettavana 30.9.2019 klo 12.00 mennessä

SAIRAALA-APTEEKKARIN VIRKA

Sairaala-apteekkari vastaa kuntayhtymän lääkehuollosta toimipaikkana keskussairaalan sairaala-apteekki.

Kelpoisuutena on laillistetun proviisorin pätevyys. Arvostamme kokemusta johtotehtävissä, tuloksellista työskentelyotetta, vankkaa toimialatuntemusta sekä hyvää yhteistyökykyä. 

Palkkaus määräytyy voimassaolevan kunnallisen virka- ja työehtosopimuksen mukaisesti.

Avointa virkaa haetaan täyttämällä sähköinen hakemus työpaikat www.soite.fi/tyopaikat -sivuilla. Sähköiseen hakemukseen pyydetään liittämään CV.

Ennen valinnan vahvistamista hakijan tulee esittää kuntayhtymän henkilökunnan työterveyslääkärin lausunto työkelpoisuudestaan sekä negatiivinen huumausainetestin tulos. Koeaika on kuusi kuukautta.

Lisätietoja tehtävästä antaa toimialuejohtaja Marko Rahkonen, puh. 040 653 4474 ja sairaala-apteekkari Majbritt Björklund, puh. 040 653 4530

Kokkola 23.8.2019

KESKI-POHJANMAAN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUKUNTAYHTYMÄ

 

 

Mellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommun Soite lediganslår att sökas senast 30.9.2019 kl. 12.00

EN TJÄNST SOM SJUKHUSAPOTEKARE

Sjukhusapotekaren ansvarar för samkommunens läkemedelsförsörjning med centralsjukhusets sjukhusapotek som sin arbetsplats. 

Kompetenskrav är en legitimerad provisors behörighet. Vi värdesätter erfarenhet av ledningsuppgifter, ett resultatgivande arbetssätt, gedigen kännedom om verksamhetsområdet samt god samarbetsförmåga. 

Lönen bestäms enligt det gällande allmänna kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet.

Tjänsten söks genom att fylla i en ansökan på sidan www.soite.fi/tyopaikat. Vänligen bifoga CV till den elektroniska ansökan.

Före fastställandet av valet bör den valda visa upp ett utlåtande om sin arbetsförmåga som skrivits av samkommunens företagsläkare samt negativt resultat av narkotikatest. Prövotiden är sex månader.

Ytterligare information ges av verksamhetsområdets chef Marko Rahkonen, tfn 040 653 4474 och sjukhusapotekare Majbritt Björklund, tfn 040 653 4530

Karleby 23.8.2019

MELLERSTA ÖSTERBOTTENS SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSSAMKOMMUN

Osaamisalue: ,